KANAVCIOTU (ADONIS AESTIVALIS) HAKKINDA BİLGİ


KANAVCIOTU (Adonis aestivalis) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KANAVCIOTU (Adonis aestivalis) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KANAVCIOTU (Adonis aestivalis) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KANAVCIOTU (Adonis aestivalis) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KANAVCIOTU (Adonis aestivalis) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Sommer-Adonisröschen (n), Fr. Adonide (f) estivale, İng. Summer-adonis. Familyası: Düğünçiçeğigiller (Ranunculaceae), Türkiye’de yetiştiği yerler: Batı, Doğu, Orta Anadolu ve Marmara bölgesi.

Mayıs-haziran aylarında kırmızı renkli çiçekler açan, 25-50 cm boyunda, 1-2 yıllık, otsu bir bitki. Keklik gözü olarak da bilinir. Ekin tarlaları ve boş arâzilerde rastlanır. Gövdeleri uçta dallanmıştır. Yapraklar çok parçalı, yaprakçıklar dar ve uzundur. Çiçekler kırmızı renkte, gövde üzerinde tek tek, 5-10 taç yapraklı ve taç yaprakların dipleri siyah lekelidir. Bütün bitki zehirlidir. Memleketimizde dokuz türü vardır.

Kullanıldığı yerler: Bitki kardiotonik glikozitler ve alkoloit ihtiva etmektedir. (% 1-2’lik infüzyonu) Kalp kuvvetlendirici ve idrar söktürücü olarak kullanılır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi