KANYON HAKKINDA BİLGİ


KANYON HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KANYON HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KANYON HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KANYON HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KANYON HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Canon (m), Fr. Canon (m), İng. Canyon. Sarp, kayalık kenarları arasına sıkışmış vâdi. Bir akarsuyun yeri oyması neticesinde meydana gelen dar ve dolambaçlı boğaza da kanyon adı verilir. Yeryüzündeki bu çeşit yerlere dendiği gibi, deniz diplerindeki keskin yamaçlı vâdilere de bu ad verilir. Kanyonlar genellikle suyu bol ve kuvvetli akarsular tarafından meydana getirilir. Bâzan da içinde yeraltı ırmağının geçtiği mağaraların çökmesi ile teşekkül ederler.

Yurdumuzda Karadeniz bölgesi dağları ile Batı ve Orta Toroslarda kanyonlar çok bulunur. Kuzey Amerika’daki Colorado kanyonları dünyâca meşhurdur.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi