KAPTANPAŞA EYÂLETİ HAKKINDA BİLGİ


KAPTANPAŞA EYÂLETİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KAPTANPAŞA EYÂLETİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KAPTANPAŞA EYÂLETİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KAPTANPAŞA EYÂLETİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KAPTANPAŞA EYÂLETİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Osmanlı Devletinde kaptanpaşanın idâresine verilen eyâlet.

Barbaros Hayreddîn Paşanın Osmanlı Devleti hizmetine girmesinden sonra, kaptanpaşa idâresindeki Gelibolu sancağına yeni sancakların ilâvesiyle Cezâyir-i Bahr-i Şefîd (Kaptanpaşa) eyâleti kuruldu. Merkezi Gelibolu (Paşasancağı) olan bu eyâlete, Gelibolu, Kocaeli, Suğla, Biga, Eğriboz, İnebahtı, Mizistre, Karlıeli ve Midilli sancakları bağlandı. Cezâyir-i Garb de, Barbaros Hayreddîn Paşadan îtibâren kaptanpaşaya bağlandı. Sonraları; Mehdiye, Nakşe, Sakız, Girne, Lefkoşe, Andre sancakları da kaptanpaşa eyâletine dâhil edildi. Bu sancakların beylerine “deryâ beyi” denirdi. Zamanla eyâletin toprakları azaldı. On dokuzuncu yüzyılda Kala-i Sultânî (Çanakkale) merkez olmak üzere yeniden düzenlendi ise de, 1867’de lağv edildi.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi