KARA YUSUF BEY HAKKINDA BİLGİ


KARA YUSUF BEY HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KARA YUSUF BEY HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KARA YUSUF BEY HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KARA YUSUF BEY HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KARA YUSUF BEY HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Karakoyunlu Devleti hükümdarlarından. Kara Mehmed Beyin oğlu olup 1357’de doğdu. Babasının 1389’da vefâtıyla Karakoyunlu hükümdârı oldu. Teşkilâtçı, azimli ve irâdeli bir şahsiyete sâhip olduğundan, Türk boy birliği hâlindeki Karakoyunlu Beyliğine büyük devlet mâhiyeti kazandırdı. Âzerbaycan, Doğu Anadolu ve Mezepotamya’ya hâkim oldu. Osmanlı ve Memlûk devletleriyle iyi geçinmesine rağmen Celâyirliler, Akkoyunlular ve Timurlular ile hâkimiyet meselesinden mücâdele etti. Timurlu hükümdârı Şahruh ile muhârebeye hazırlanırken hasta yatağında, 13 Kasım 1420’de Ucan’ın Saidâbâd mevkıinde vefât etti. Kabri Erciş’tedir. Karakoyunluların en büyük hükümdârı olan Kara Yusuf Beyin hayâtı büyük mücâdelelerle geçmiştir. Büyük bir devlet adamı, kumandan ve birçok iyi meziyetlerin sâhibidir. (Bkz. Karakoyunlular)

Kaynak Rehber Ansiklopedisi