KARABİNA HAKKINDA BİLGİ


KARABİNA HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KARABİNA HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KARABİNA HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KARABİNA HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KARABİNA HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Karabiner (m), Fr. Carbine (f), İng. Carbine. Eski ateşli silâhlardan birinin adı. Ağzı geniş, namlusu ekseriya yivli, boyu oldukça kısa Osmanlı ordusunda kullanılmış bir silâhtır. Modern piyâde silâhları yapılmadan önce kullanılan bu silâhlar, yenileri, daha tekâmül etmişleri yapılınca zamanla ordudan kaldırıldı. Bugün askerî müzelerde, pek nâdir de olsa bâzı evlerde ata yadigârı olarak saklanmaktadır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi