Karabük Vergi Dairesi


Karabük Vergi Dairesi Başkanlığı ve ilçe Vergi Dairelerine ait iletişim bilgileri.

KARABÜK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ergenekon M.Ömer Lütfi Özaytaç C.Defterdarlık Hiz.Binası
0 370 415 18 10 – KARABÜK

SAFRANBOLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yeni Mah. Sadri Artunç C. Belediye İş Merkezi Kat 2-3 SAFRANBOLU
0 370 712 12 06-08 – KARABÜK

e-devlet e-devlet http://www.etoplum.com/karabuk-vergi-dairesi.html