Karabükteki veterinerler hekimler klinikleri


VETERİNERLER, Veteriner
Alın
78400 Eskipazar, Karabük
              370/8183499       
Önceki
              372/8183499       
VETERİNERLER, Veteriner
Gümüş
Barış Mah 33, Safranbolu, Karabük
              370/7251634       
VETERİNERLER, Veteriner
Gümüş
Yeni Mah 7, 78600 Safranbolu, Karabük
              370/7124030       
Önceki
              372/7124030       
VETERİNERLİKLER, Veteriner
Subaşı
Candaroğulları M. 34, -, 78300 Eflani, Karabük
              370/4613546