KARANFİL ÇİÇEĞİ (DIANTHUS SP.) HAKKINDA BİLGİ


KARANFİL ÇİÇEĞİ (Dianthus sp.) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KARANFİL ÇİÇEĞİ (Dianthus sp.) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KARANFİL ÇİÇEĞİ (Dianthus sp.) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KARANFİL ÇİÇEĞİ (Dianthus sp.) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KARANFİL ÇİÇEĞİ (Dianthus sp.) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Gartennelke (f), Fr. Oeillet, Girofle (m), İng. Clovepink. Familyası: Karanfilgiller (Caryophllaceae) Türkiyede yetiştiği yerler: Anadolu’nun her yerinde.

Memleketimizde yabanî olarak oldukça yaygın olan pembe, beyaz veya kırmızı renkli, hoş kokulu otsu bir süs bitkisi. Karanfil daha çok ilkbaharda bir kısmı da sonbaharda çiçek açar. 20-40 cm boylarındadır. Kültür formları, seralarda yetiştirilebilmektedir. Bunlar yabânîlerden daha iri, daha gösterişlidir. Ayrıca katmerli olanları da yetiştirilebilmektedir. Seralarda her mevsim yetiştirilmesi mümkün olabilmektedir. Daldırma veya çelik usulüyle üretilmektedir. Bol güneş ister, gübreli ve kuvvetli toprakta iyi yetişir.

Kullanıldığı yerler: Çiçekler arasında en çok satılan süs bitkilerinden biridir. Karanfilin Türkiyede 66 türü yabânî olarak yetişmektedir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi