KARBON14 İLE TÂRİHLEME HAKKINDA BİLGİ


KARBON14 İLE TÂRİHLEME HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KARBON14 İLE TÂRİHLEME HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KARBON14 İLE TÂRİHLEME HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KARBON14 İLE TÂRİHLEME HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KARBON14 İLE TÂRİHLEME HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Zeitbestimmung mit Kohlenstoff-14, Fr. Déterminer le temps avec Carbone-14, İng. Carbon-14 dating. Arkeolojik nesnelerin yaşını tesbit etmede kullanılan bir teknik. Radyokarbon ile yaş belirleme de denir.

Karbon-14 izotopu atmosferde Azot-14’ün kozmik ışınlarla bombardımanı ile meydana gelir. Atmosferde oksitlenmeyle karbondioksit hâline gelen C-14 önce bitkilerin sonra da diğer canlıların bünyesine geçer. Canlı organizmada C-14 izotopu hemen hemen sabit bir miktarda bulunur. Çünkü bozunan C-14 yerine besinlerle yenisi gelir. Ancak bir canlı öldükten sonra C-14 alınımı durduğu için organizmanın bünyesindeki C-14 miktarı zamanla azalmaya başlar. C-14’ün yarı ömrü 5700 yıldır. Yâni bir organizmada bulunan C-14 miktarı 5700 yıl sonra yarıya düşer. C-14 bu sâbit hızla bozunduğundan bir canlının öldüğü târih, kalan radyokarbon miktarının tesbit edilmesiyle anlaşılabilir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi