KARDİNALKUŞU (CARDINALIS CARDINALIS) HAKKINDA BİLGİ


KARDİNALKUŞU (Cardinalis cardinalis) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KARDİNALKUŞU (Cardinalis cardinalis) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KARDİNALKUŞU (Cardinalis cardinalis) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KARDİNALKUŞU (Cardinalis cardinalis) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KARDİNALKUŞU (Cardinalis cardinalis) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Kardinal (m), Fr. Cardinal (m), İng. Cardinal. Familyası: İspinozgiller (Fringillidae) Yaşadığı yerler: Kuzey Amerika’nın güneyindeki orman ve çayırlarda. Özellikleri: 20 cm boyunda, kırmızı renkli, tepeli ve konik gagalı, ötücü bir kuş. Çeşitleri: Kırmızı kardinal, boz kardinal, Virginia kardinalı en meşhur türleridir.

20-23 cm boyunda, kırmızı tüylü bir Amerikan ispinozu. Başının tepesinde kırmızı renkli bir hotoz bulunur. Tâne yemeye elverişli kalın ve kavisli bir gagası vardır. Gaga ve tüyleri kırmızı olduğu halde, gözlerinin kenarları, çenesi ve gerdanının üst kısmı siyahtır. Kısa ve yuvarlanmış kanatlı, etli bir kuştur. Yazın dağ ve ormanlarda yaşayıp, kışın ovalara iner. Yazın çift dolaşır, kışın küçük sürüler meydana getirirler. Göçmen değildirler. Şiddetli kışlarda köylere sokularak, ambarlara girmeye çalışırlar.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi