Kardiyak haritalama sistemi perkutan kateteri, tek kullanımlık


Harici bir kardiyak haritalama sistemine bilgi aktarmak, kalp kası kontraksiyonlarından sorumlu elektriksel impuls iletim yolunun konumunu sıralı olarak kaydetmek, kardiyak ritmi değerlendirmek ve aritmilere sebep olabilecek bölgeleri saptamak için kalp odacıklarına perkutan olarak sokulan çoklu elektrotları içeren; steril, yönlendirilebilir, ince, esnek bir tüptür. Cihaz ayrıca anormal impuls iletiminden sorumlu küçük kalp kası bölgelerini yok etmek amacıyla radyo frekansları (RF) iletmek için de kullanılabilir. Cihaz tipik olarak içine platin, iridyum veya bir kompozitten yapılmış elektrotların gömülü olduğu plastikten yapılmıştır. Tek kullanımlık bir cihazdır.