Kardiyak tıkayıcı uygulama kiti


Kardiyak defektlerin cerrahi olmayan yöntemlerle kapatılmasında bir kardiyak tıkayıcının uygulanması için tasarlanmış bir steril cihazlar topluluğu. Topluluk içinde uygulama kateteri/kılıfı, dilatör, doldurma cihazı, uygulama kablosu ve intravasküler uygulama ve bir kardiyak tıkayıcının yerleştirilmesi için ilave unsurlar bulunabilir. Cihazlar, atriyal septal defekt (ASD), ventriküler septal defekt (VSD), patent foramen ovale (PFO), veya patent ductus arteriosus (PDA)nda aralarında bulunduğu kardiyak bozuklukların tedavisinde kullanılır. Tek kullanımlık bir cihazdır.