KARGI HAKKINDA BİLGİ


KARGI HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KARGI HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KARGI HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KARGI HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KARGI HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Speer, Spiess (m), Lanze (f), Fr. Lance (f), İng. Pike, javelin, lance. Ucunda sivri demiri olan mızrağın adı, temrenli mızrak. Kök olarak sokmak, deşmek mânâsına gelen karmaktan gelir. Çok eskiden beri çeşitli milletlerin ordularında kullanılan kargıların değişik tipleri vardı. Bütün Türk boylarının, İslam-Türk devletlerinin ortaçağ boyunca çeşitli kargılar kullandıkları bilinmektedir. Büyük Selçuklu Devleti ordusunda kullanılan hatti ve gargı adı verilenleri Bahreyn’de yapılırdı. Yeniçeriler, ilk zamanlar harp silâhlarına ilâveten kürde adını verdikleri kargıyı da harplerde mahirâne bir şekilde kullanırlardı.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi