KARIŞIM HAKKINDA BİLGİ


KARIŞIM HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KARIŞIM HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KARIŞIM HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KARIŞIM HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KARIŞIM HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. 1. kim.Gemisch (n), 2. Mischung (f), Fr. 1. kim. Mélange (m), 2. tek. Dosage (m), İng. Mix, mixture, medley. İki veya daha çok maddenin kimyâsal bir tepkime olmaksızın bir araya gelmesi. Karışımda karışımı meydana getiren cisimlerin atomlarında bir değişme olmaz. Bunlar yapılarını da değiştirmezler. Yalnız fiziksel olarak karışırlar. Metallerin karışımına alaşım denir. Alaşımlar metallerin eritilmesiyle elde edilir.

Karışımı meydana getiren maddeler gözle veya optik âletlerle görülemiyorsa, karışıma “homogen” denir, aksi halde karışım “heterogen” olur. Karışımın fiziksel özellikleri kendini doğuran elemanların fiziksel özelliklerinden başkadır. Sıvılarla ve gazlarla da karışımlar meydana gelir. Meselâ hava bir karışımdır. Hava; azot, oksijen, az olarak da helyum, argon ve neon karışımından meydana gelmiştir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi