KAŞEKSİ HAKKINDA BİLGİ


KAŞEKSİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KAŞEKSİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KAŞEKSİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KAŞEKSİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KAŞEKSİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Kachexie (f), Fr. Cachexie (f), İng. Cachexia. Kötü beslenmeyle birlikte ortaya çıkan aşırı düşkünlük ve zayıflık hâli.

Kanser, verem gibi hastalıkların, ağır zehirlenmelerin son safhasıdır. Bunların (kanser hâriç) tedâvileri nisbeten mümkün olduğu için bugün fazla görülmez.

Esas olay, dokuların fonksiyonel hücrelerinin harab olmasıdır. Harab olan hücrelerin yerine geçen bağ doku elemanları, kas, bez ve sinir hücrelerinin görevini yapamaz. Bu yüzden, gittikçe azalan doku ve organ faaliyetiyle birlikte hayâtî fonksiyonlarda ağırlaşma, azalma ve sonunda ölüm görülür.

Bu hastalığa yakalanan kimsenin yüzü sarı-kurşunî renkte olup, hasta, ileri derecede zayıf ve dermansızdır, bayılma nöbetleri geçirir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi