KÂSIM AĞA HAKKINDA BİLGİ


KÂSIM AĞA HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KÂSIM AĞA HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KÂSIM AĞA HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KÂSIM AĞA HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KÂSIM AĞA HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Osmanlı mîmarbaşılarından. Arnavutluk’ta Berat veya Avlonya civârında bir yerde doğan Kâsım Ağanın 1570 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Devşirme olarak alınmış, Acemi Oğlanları arasında yetiştirilerek saray-ı hümâyuna alınmıştı. Mîmarlığı Has Bahçe gulamında öğrenen Kasım Ağa, 1597’de Vâlide Hamamının tâmiri sırasında kendini tanıtmıştır. 1623’te başmîmar olmuş, bir müddet sonra bu vazifesinden alınmışsa da 1645’te ikinci defa mîmar başılığa getirilmiştir. Yirmi yıl mîmarbaşılıkta kalan Kâsım Ağa, devrin bâzı siyâsî hâdiselerine karışmış, saraydaki nüfûzundan faydalanarak Köprülü’nün Sadrazam olmasında mühim rol oynamıştı. 1659 veya 1660 yılında İstanbul’da öldü. İrili ufaklı pekçok eser bırakan Kâsım Ağanın en güzel eseri, Topkapı Sarayındaki Sepetçiler Kasrıdır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi