Kasko Sigorta Poliçelerinde yer alan Enflasyon Koruma teminatı neleri kapsamaktadır?


Sigorta edilen taşıtın poliçe üzerinde yazılı bulunan sigorta bedeli (radyo-teyp, telsiz, telefon, taşınan emtea ve benzeri ek teminatlar hariç) poliçede kayıtlı yıllık azami oranda artışa tabidir. Bu oran hiçbir şekilde aynı dönem içinde geçerli olan poliçede yazılı enflasyon oranını geçemeyeceği gibi hiçbir şekilde aracın hasar tarihindeki piyasa değerinin üzerinde olamaz.