KATALEPSİ HAKKINDA BİLGİ


KATALEPSİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KATALEPSİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KATALEPSİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KATALEPSİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KATALEPSİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Katalepsie (f), Fr. Catalepsie (f), İng. Catalepsy. Bâzı özel histeri formlarında ve karakteristik olarak katatonik şizofrenide görülen, hastanın çizgili kaslarında iradeli kasılma gücünün geçici kaybı.

Kalp hızı ve solunum, dramatik olarak azalmıştır. Vücut sıcaklığı düşer. Kas gerginliğinde özel bir değişim vardır. Yüz donuktur. Kol ve bacaklara normalde yapılması zor veya imkânsız bir şekil verilse bunu aynen muhâfaza eder. Bundan dolayı bu hâle “balmumu durumu” denir. Bu vaziyeti değiştirilmek istense direnç gösterir. Yâni itaat etmez. Faal, zıt ve menfî hareketlerde bulunur. Hasta, ağza konan besini çıkarır; sorulara cevap vermez; herkes susunca konuşmaya başlar. Bu ataklar birkaç dakika sürebileceği gibi, birkaç saat de sürebilir.

Kataleptik pozisyon, değiştirilmek istendiğinde direnç göstermezse vücûdunu başka bir biçime sokar ve bu pozisyonda uzun süre kalır. Buna “Feleksibilitas serea” denir. Katalepsi, histeri nöbetinde, hipnoz tedâvisinde, erken bunamada görülür.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi