Katarakt Rahatsızlığı ve Tedavisi


kataraktt

Göz bebeğinizin arka kısmında lens dediğimiz ince kenarlı saydam bir mercek bulunmaktadır. Lens gözün ön kısmındaki saydam tabakadan sonra gözün optik mekanizmasını oluşturmaktadır. İleri yaslarda lens, skleroza olur, sertleşir ve esnekliğini kaybeder. Lensin saydamlığının azalması ve kesifliklerin ortaya çıkmasına KATARKT denir.

 

Katarakt çeşitli sebeplerle oluşmaktadır. Konjenital veya erken dönemde gelişen kataraktlar sik görülen oküler anomalilerden olup, çocukluk çağı körlük nedenlerinin %10 – % 40’ini oluşturduğu bildirilmiştir. Kataraktlar genellikle çocukluk çağında yetişkinlerden daha az sıklıkla görülür. Tedavisi yetişkinlerden farklılık gösterir. Yetişkinlerde görme fonksiyonlarının bozulması nedeni ile katarakt tanısı erken dönemde konulabilmekte; oysa çocuklarda şaşılık veya sistemik hastalıklar eslik etmiyorsa ve katarakt tek gözde ise tanı genellikle gecikebilmektedir. Cerrahi tekniklerin gelişmesi ve teknolojik yenilikler tanı ve tedaviyi kolaylaştırmaktadır.

Senil kataraktların oluşmasında yas faktörü önemli olmaktadır. Ayrıca aşırı şişmanlık, sigara ve alkol bağımlılığı katarakt için risk teşkil eder. Yaslılık kataraktı kataraktların en sık görülen tipidir. Zamanla artan bulanık bir görme mevcuttur. Olguların çoğunda katarakt çift taraflıdır.

Travma tik kataraktlar lensi etkileyen madeni göz içi yabancı cisimlerinden sonra görülür. Saçmalar, oklar, taslar, künt travmalar, sıcakta fazla kalma, x ışınları ve radyoaktif maddeler travma tik katarakta neden olurlar. Travma tik kataraktların çoğu önlenebilir. Sanayide en emin önlem; iyi bir koruyucu gözlüktür.