KATATONİ (CATANOIA) (DONAKALIM) HAKKINDA BİLGİ


KATATONİ (Catanoia) (DONAKALIM) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KATATONİ (Catanoia) (DONAKALIM) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KATATONİ (Catanoia) (DONAKALIM) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KATATONİ (Catanoia) (DONAKALIM) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KATATONİ (Catanoia) (DONAKALIM) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Catatonie (f), Fr. Catatonie, İng. Catatonia. Kişinin belli bir durumda uzun bir süre kıpırdamadan kalması. Şizofreninin katatonik tipinde görülür. Hastayı uzun müddet aynı durumda bulunduran genel bir harekî donakalma hâlidir. Çoğunda hasta belli bir duruşta uzun süre kalır ve dışardan yapılan ilişki kurma girişimlerine tepkisiz gibidir. Yemez, içmez, uyumaz, konuşmaz ve yapılan öğütlere uymaz (karşıtçılık, menfîlik, negativizm). Bâzan birden atak ve aşırı hareketli bir durumu olabilir (catatonic exitation). Bâzan yatağında kıpırdamadan, komada imiş gibi yatar (catatonic stupor). Hasta dış çevre ile ilişkisini kesmiş gibi görünürse de, gerçekte çevrede olup bitenleri tanımakta ve kaydetmektedir. Fakat tepkisiz görünmektedir. Bâzan telkine müsâit olurlar, bâzan da stereotipi denen aynı hareketleri, sözleri tekrarlarlar. Yüz donuk ve anlamsızdır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi