Kaymakamlık mesleği hakkında bilgi


Kaymakam, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en büyük devlet görevlisidir.

Kaymakam; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      İlçede yasaların uygulanmasını sağlamak,

b)      Valinin emirlerini uygulamak,

c)      İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlamak,

d)      Halkın şikayetlerini dinlemek, ihtiyaçlarını saptamak ve giderilmesi için gerekli önlemleri almak,

e)      Törenlere başkanlık etmek, resmi ziyaretleri kabul etmek,

f)       İlçenin ekonomik kalkınmasını hızlandırıcı yatırım programlarını takip etmek,

 

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.