KAYNANADİLİ (OPUNTIA FICUSINDICA) HAKKINDA BİLGİ


KAYNANADİLİ (Opuntia ficusindica) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KAYNANADİLİ (Opuntia ficusindica) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KAYNANADİLİ (Opuntia ficusindica) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KAYNANADİLİ (Opuntia ficusindica) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KAYNANADİLİ (Opuntia ficusindica) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Feigen-Opuntie (f), Fr. Figuier d’Inde cactus (m), İng. Cactus, Indian fig. Familyası: Kaktüsgiller (Cactacea), Türkiye’de yetiştiği yerler: Güney Anadolu ve Ege’de kurak ve sıcak bölgelerde yetişen etli gövdeli, dikenli, otsu veya odunsu bitkiler. Genel yayılma alanı Amerika’nın çöl veya yarı çöl bölgeleridir. Memleketimizde de tabiî olarak yabanîleşmiş olmakla beraber bahçelerde de yetiştirilir. Kullanıldığı yerler: Meyveleri dikenlidir. Dikenli kısmından ayrıldıktan sonra iç kısmı yenir. Tadı tatlıdır. Frenk inciri veya Kilis inciri olarak da bilinir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi