KELVİN SICAKLIK ÖLÇEĞİ HAKKINDA BİLGİ


KELVİN SICAKLIK ÖLÇEĞİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KELVİN SICAKLIK ÖLÇEĞİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KELVİN SICAKLIK ÖLÇEĞİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KELVİN SICAKLIK ÖLÇEĞİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KELVİN SICAKLIK ÖLÇEĞİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

sıfır noktası -273.16°C (-459.69°F)de olan sıcaklık ölçeği. Üstünlük tarafı her türlü sıcaklığı pozitif sayı ile ifâde edebilmesidir. 1°K’lık fark 1°C’ye eşit olduğu için, santigrad (°C) ile verilen sıcaklığı Kelvin (°K)e çevirmek için 273.16 veya yaklaşık olarak 273 ilâve etmek kâfidir. Böylece, meselâ, 0°C= 273.16°K, 100°C= 373.16°K ve –100°C= 173.16°K’dır.

Kelvin sıcaklık derecesi T ile santigrat sıcaklık derecesi ise t ile gösterilir. Aralarında:

T= t+273 gibi bir bağıntı vardır.

Kelvin ölçeği ideal gazların genleşmesi incelenirken ortaya çıkan tabiî bir ölçektir. Bu konu ile uğraşan William Thonisan Kelvin’e izafeten bu isim verilmiştir. Ayrıca başlangıcı mutlak sıcaklık olarak da isimlendirilir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi