KELVİN, WILLIAM THONISAN HAKKINDA BİLGİ


KELVİN, William Thonisan HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KELVİN, William Thonisan HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KELVİN, William Thonisan HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KELVİN, William Thonisan HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KELVİN, William Thonisan HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

termodinamiğin ikinci kânununu keşfeden bir İngiliz fizikçisi. Telgrafla ilgili ve bâzı ilmî cihazlar keşfetmiştir. 1824-1907 yılları arasında yaşamıştır. İngiltere ve Fransa’da tahsil yapmıştır.

1848’de kendi adıyla isimlendirilecek sıcaklık ölçüsünü teklif etmiştir. Termodinamik’e olan katkıları yanında elektrikte ve telgrafta da önemli buluşlara sâhiptir. Özellikle denizaltı telgrafçılığında tanınmıştır. Fiziğin hemen her konusunda 300 oriinal ilmî yazı yayınlamıştır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi