KİBUTZ HAKKINDA BİLGİ


KİBUTZ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KİBUTZ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KİBUTZ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KİBUTZ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KİBUTZ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Kibbuz (m), Fr. Kibboutz (m), İng. Kibbutz. İsrail’deki ortak tarım işletmelerinin adı. Bu işletmeler Filistin’e göç eden Yahûdîlerin meydana getirdiği bir iktisâdî birimdir. Kibutz üyesi olan Yahûdîler kollektivist esaslara göre çalışmak zorundadır. Mensupların çocukları toplulukça siyonist idealle yetiştirilir. Yemekhâne ve çamaşırhâneler ortaktır. Her üyeye iş bulunur. İş gücünün fazla olması hâlinde, kibutzlara bağlı sınâî teşebbüsler aracılığıyla, bu işsizlik giderilir. Üç kişilik idâre heyetince yönetilen kibutzlarda üretilen mahsul “Tnuva” adı verilen kooperatif aracılığıyla satılmaktadır. Sayıları 200’ü aşmıştır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi