KİMMERLER HAKKINDA BİLGİ


KİMMERLER HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KİMMERLER HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KİMMERLER HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KİMMERLER HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KİMMERLER HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

M.Ö. 8. yüzyılın sonunda Kuzey Karadeniz sâhilindeki yurtlarından sürülüp, Anadolu’ya giren göçebe kavim. İskitlerin baskısıyla yurtlarını terk eden Kimmerler Kafkaslardan Anadolu’ya girdiler. Urartu Kralını yenip Asur Kralına yenildiler. Hareketlerini Anadolu’nun içlerine doğru yönelttiler. Frigya Kralı Midas ve Lidya Kralı Gyges’i yendiler. Batı Anadolu şehirlerinden bir kısmını ele geçirdiler. Anadolu’yu baştan başa yakıp yıktıktan sonra Âsur Kralları tarafından Çukurova’da durduruldular. Kimmerlerin son kalıntıları da Lidya Kralı Alyattes tarafından yenilerek dağıtıldı. Kimmerler medeniyet eseri bırakmışlardır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi