Kimyager (İnorganik) mesleği hakkında bilgi


İnorganik kimya alanına giren maddelerdeki kimyasal olayları araştıran, test edip geliştiren ve endüstriyel alanda kullanımını sağlamak için kimyasal deneyler, testler ve analizler yapan kişidir.

Kimyager(İnorganik) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      Kimyager (Genel) (2113.06)da belirtilen benzer işleri yapmak,

b)      Bünyesinde çok az karbon bulunan metal, gaz, asit, tuz ve diğer karbondan bağımsız maddeleri hazırlamak, özellikleri, molekül yapısı ve reaksiyonları üzerinde araştırma yapmak,

c)      Standartlara uygun maddenin üretilebilmesi için üretimde kullanılacak hammaddenin karışım ve bileşim oranlarını tespit etmek,

d)      Kullanılacak asit, baz ve organik tuz miktarında değişiklik yaparak yeni kimyasal karışım formülleri elde etmek, üretimi yapılacak maddedeki değişiklikleri tespit edip çalışmaları not etmek,yeni kimyasal karışım formülleri saptamak,

e)      Üretimde kullanılan hammaddelerin insan  sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek için standartları bozmadan formül ve karışımlarda yapılabilecek değişiklikleri araştırmak,

f)       Elementlerin yapısındaki mineral, gaz ve cevherlerin analizlerini yaparak yeni elementler elde etmeye çalışmak,

g)      İnorganik kimyanın belirli bir dalında belirli bir element veya ürünün inorganik kimyası üzerinde  uzmanlaşarak bu yönde çalışmalar yapabilir,

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.