Kimyager mesleği hakkında bilgi


Kimya alanında maddelerin kimyasal karışımı, muhtemel değişiklikler konusunda araştırma ve geliştirme işleri ile test, tecrübe, tahlil işlerini yaparak bu konudaki çalışmaları yöneten kişidir.

Kimyager (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      Fizik, organik, inorganik tahlilleri ve biyolojik kimyada yeni  ve gelişmiş üretimin ve usullerin tesisini  güden araştırma projelerini planlamak,

b)      Kimya  maddelerinin  kimyasal karışımı, özellikleri ve muhtemel değişiklikleri konusunda araştırma, geliştirme, test, tecrübe ve tahlil işlerini yapmak,

c)      Maddelerin esas özelliklerini hücre, molekül, atom yapılarını ve  bunların ne yolda değiştirilmesi, mevcut maddeler için yeni kullanılma imkanları bulunması ve üretim metotlarının ıslahı için bilinen kanun, prensip ve metotlarını uygulamak,

d)      Ham ve mamul maddelerin kalite bakımından kontrolü ve tahlili gibi sınai problemlere, bilinen kanun, prensip ve metotları uygulamak

e)      Üretimin standartlara uygunluğunu tespit etmek için kontrol standartları, aletler,teknikler geliştirmek ve değerlendirmek, yetersizlik nedenlerini tespit etmek için test bilgilerini değerlendirmek ve düzeltici tedbirler teklif etmek,

f)       Muntazam araştırma ve geliştirme projeleri için tavsiye niteliğinde teknik raporlar hazırlamak,

g)      Kimyevi araştırmalarda ilgili kayıtları tutmak.

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.