Kimyager (Tahlil) mesleği hakkında bilgi


Kimyasal testler yaparak maddeleri analiz edip, analitik metodoloji ve teknikleri geliştiren kişidir.

Kimyager(Tahlil) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      Kimyager (Genel)(21113.03) da belirtilen benzer işleri yapmak,

b)      Maddelerin özellikleri veya kimyasal ve fiziki kompozisyonlarını belirlemede kalitatif ve kantitatif analizleri yürütmek,

c)      Deney sonuçlarına ve gözlemlere dayalı analitik metotları geliştirip formüle etmek,

d)      Kromotografi , spektroskopi,spektrofotometri ve mikroporosili  ölçümü alanlarında enstrüman ve analitik teknikleri geliştirmek,

e)      Hammadde veya mamullerin üretim amaçlarına uygunluğunu laboratuvarda tahlil etmek,

f)       Organik ve inorganik analizde veya üretim ve materyal standardının kimyasal kalitesinin saptanmasında uzmanlaşarak bu alanda çalışmalar yapabilir,

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.