KİNEMATİK HAKKINDA BİLGİ


KİNEMATİK HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KİNEMATİK HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KİNEMATİK HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KİNEMATİK HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KİNEMATİK HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Kinetik, Bewegungslehre (f), Fr. Cinèmatique (f), İng. Kinematics. Hareketi, sebep ve tesirlerini gözönüne almadan inceleyen mekaniğin bir bölümü. Kinematik, hareketin ve ondan doğan hız ve ivmenin anlaşılmasıyla kavranabilir. Hareket bir cismin sürekli, bir noktadan diğer bir noktaya olan yer değiştirmesidir. Hareketin en basiti, bir pompadaki pistonun hareketi gibi doğrusal harekettir. Diğer bir tür hareket de bir eğri boyunca olan yer değiştirme sonucu ortaya çıkar. Gezegenler ve uyduların yörüngelerinde bu tür bir harekete rastlanır.

Hareketin anlatılmasında ve incelenmesinde vektörlerden istifade edilir. Çünkü, yer değiştirme, hız ve ivme rektörel birer büyüklüktür. Vektör, başlangıç noktası belirli ve ucunda ok işareti olan bir doğru parçasından ibârettir. Alınan yol, geçen zamana bölünerek ortalama hız bulunur. Bir cismin yörüngesindeki bir noktadaki hız, âni hız olarak tarif edilir. Eğer bir cisim sabit bir hızla hareket etmiyorsa, ivmeleniyor demektir. İvme, hızda birim zamanda meydana gelen değişikliktir. Mesela, serbest düşme hareketinde ortaya çıkan yerçekimi ivmesinin değeri yaklaşık olarak 9,80 m/sn2dir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi