KİNETİK ENERJİ HAKKINDA BİLGİ


KİNETİK ENERJİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KİNETİK ENERJİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KİNETİK ENERJİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KİNETİK ENERJİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KİNETİK ENERJİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Kinetische Energie (f), Fr. Energie (f) cinètique, ènergie mouvement, İng. Kinetic energy. Hareket eden cisimlerin sâhib olduğu enerji şekli. Bir cismin kinetik enerjisi ne kadar büyükse cisim o kadar büyük iş yapar. Hız, reltaif (bağıl, izafi) bir büyüklüktür. Meselâ, yukarı fırlatılan bir roket belirli bir kinetik enerjiye sahiptir. Yukarı hareketi sırasında hızı azaldığından kinetik enerjisi azalır, ancak yükseklik kazandığından potansiyel enerjisi fazlalaşır. Sürtünme ile olan kayıplar gözönüne alınmazsa, toplam enerji sabit kalır. Bu durum, enerjinin korunumuna bir örnektir.

Kütlesi m, hızı v olan bir cismin sahib olduğu kinetik enerji:m kütleli bir cisim hem dönüyor, hem de öteleme hareketi yapıyorsa (doğrusal olarak hareket ediyorsa) bu cismin sahip olduğu kinetik enerji:
Meselâ; bir dönen silindirin (diskin) atalet momenti

Kaynak Rehber Ansiklopedisi