Kira geliri vergisi ne zaman nereye ödenir


Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi MART ve TEMMUZ aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Hesaplanan vergi; – Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine, – Bağlı olunan vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları dışındaki vergi dairelerine, – Tahsile yetkili banka şubelerine ödenebilir.