KIRMIZI KAYITLI AKREDİTİFLER (REDCALAUSE CREDITS) HAKKINDA BİLGİ


KIRMIZI KAYITLI AKREDİTİFLER (RedCalause credits) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KIRMIZI KAYITLI AKREDİTİFLER (RedCalause credits) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KIRMIZI KAYITLI AKREDİTİFLER (RedCalause credits) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KIRMIZI KAYITLI AKREDİTİFLER (RedCalause credits) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KIRMIZI KAYITLI AKREDİTİFLER (RedCalause credits) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

bir ihraç malının sevkinden önce, ihrâcat bedelinin kısmen, yâhut tamâmen ödenmesine imkân veren akreditif türüdür. Kırmızı kayıtlı akreditiflerde söz konusu malın sevkinden önce ödemenin yapılabileceğine ilişkin bir hüküm yer alır ve bu hüküm kırmızı yazılır.

İhrâcâtçı, ihrâcât bedelini avans olarak alır. Bu avans, malların sevkinden sonra aracı bankaya teslim edilecek olan belgelerin bedelinden mahsup edilmek sûretiyle kapatılır. İhrâcâtçı aldığı avansı, malın taşınması, ambalajlanması, depolanması gibi amaçlarla kullanabilir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi