Kırşehir ili posta kodu kodları numaraları 2

il
No
İlçe
No
Smt
Bck
No
Mah
Köy
Adı
Posta    
Kodu     
Belediye
Adı
İlçe
Adı
İl
Adı
 
40 54 0                                     40700                                ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 1                                     40700 ÇİÇEKDAĞI                      ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 1 FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ               40700 ÇİÇEKDAĞI                      ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 1 YENİ MAH.                           40700 ÇİÇEKDAĞI                      ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 1 FATİH MAHALLESİ                     40700 ÇİÇEKDAĞI                      ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 1 YENİŞEHİR MAHALLESİ                 40700 ÇİÇEKDAĞI                      ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 1 OSMANŞEVKİ MAHALLESİ                40700 ÇİÇEKDAĞI                      ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45                                     40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 AKBIYIKLI KÖYÜ                      40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 ALAHACILI KÖYÜ                      40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 ALANKÖY KÖYÜ                        40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 ALİMPINAR KÖYÜ                      40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 ARMUTLU KÖYÜ                        40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 AŞAĞIHACIAHMETLİ KÖYÜ               40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 BAHÇEPINAR KÖYÜ                     40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 BARAKLI KÖYÜ                        40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 BEŞİKLİ KÖYÜ                        40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 BOZLAR KÖYÜ                         40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 BÜYÜKTEFLEK KÖYÜ                    40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 ÇANAKPINAR KÖYÜ                     40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 ÇEPNİ KÖYÜ                          40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 ÇOPRAŞIK KÖYÜ                       40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 ÇUBUKTARLA KÖYÜ                     40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 DEMİRLİ KÖYÜ                        40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 DOĞANKAŞ KÖYÜ                       40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 GÖLCÜK KÖYÜ                         40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 HACIDURAKLI KÖYÜ                    40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 HACIHASANLI KÖYÜ                    40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 HACIOĞLU KÖYÜ                       40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 HARMANPINAR KÖYÜ                    40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 HAYDARLI KÖYÜ                       40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 İBİKLİ KÖYÜ                         40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 KABAKLI KÖYÜ                        40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 KIRDÖK KÖYÜ                         40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 KIZILCALI KÖYÜ                      40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 KONURKALE KÖYÜ                      40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 KÜÇÜKTEFLEK KÖYÜ                    40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 MAHMUTLU KÖYÜ                       40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 ORTAHACIAHMETLİ KÖYÜ                40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 PÖHRENK KÖYÜ                        40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 SAFALİ KÖYÜ                         40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 ŞAHİNOĞLU KÖYÜ                      40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 TATBEKİRLİ KÖYÜ                     40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 TEPECİK KÖYÜ                        40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 TOPALALİ KÖYÜ                       40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 YALNIZAĞAÇ KÖYÜ                     40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 YUKARIHACIAHMETLİ KÖYÜ              40700 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 45 BOĞAZEVCİ                           40740 KÖYLER                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 51                                     40700 KÖSELİ                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 54 51 MERKEZ MAH.                         40700 KÖSELİ                         ÇİÇEKDAĞI                      KIRŞEHİR                        
40 55 0                                     40300                                KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 1                                     40300 KAMAN                          KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 1 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ              40300 KAMAN                          KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 1 CUMA MAHALLESİ                      40300 KAMAN                          KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 1 SARIUŞAĞI MÜDERRİSLER MAHALLESİ     40300 KAMAN                          KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 1 GAFFAR ORTA MAHALLE                 40300 KAMAN                          KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 1 CUMHURİYET MAHALLESİ                40300 KAMAN                          KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 1 HACIPINAR  MAHALLESİ                40300 KAMAN                          KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 1 YENİ MAHALLE                        40300 KAMAN                          KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 1 ÇİFTLİK MAHALLESİ                   40300 KAMAN                          KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45                                     40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 AĞAPINAR KÖYÜ                       40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 AYDINLAR KÖYÜ                       40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 BAYINDIR KÖYÜ                       40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 BAYRAMÖZÜ KÖYÜ                      40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 BENZER KÖYÜ                         40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 BÜĞÜZ KÖYÜ                          40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 ÇADIRLIHACIBAYRAM KÖYÜ              40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 ÇADIRLIKÖRMEHMET KÖYÜ               40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 DARIÖZÜ KÖYÜ                        40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 DEĞİRMENÖZÜ KÖYÜ                    40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 GÖKÇEŞME KÖYÜ                       40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 HİRFANLI KÖYÜ                       40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 İBRİŞİM KÖYÜ                        40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 İKİZLER KÖYÜ                        40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 İMAMCI KÖYÜ                         40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 KALEKÖY KÖYÜ                        40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 KARAKAYA KÖYÜ                       40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 KIZILÖZÜ KÖYÜ                       40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 KARGINMEŞE KÖYÜ                     40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 KARGINSELİMAĞA KÖYÜ                 40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 MEŞEKÖY KÖYÜ                        40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 MOLLAOSMANLAR KÖYÜ                  40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 ÖMERKAHYA KÖYÜ                      40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 SARIÖMERLİ KÖYÜ                     40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 TATIK KÖYÜ                          40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 TEPEKÖY KÖYÜ                        40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 KARASENLİAĞA KÖYÜ                   40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 YAZIYOLU KÖYÜ                       40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 YENİKÖY KÖYÜ                        40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 YENİYAPAN KÖYÜ                      40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 YENİÇİFTLİK KÖYÜ                    40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 BAŞKÖY                              40340 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 ÇAĞIRKAN                            40350 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 HAMİT                               40440 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 İSAHOCALI                           40370 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 KARGINYENİCE                        40380 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 ÖMERHACILI                          40400 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 YELEK                               40430 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 45 SAVCILIBÜYÜKOBA                     40410 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 46                                     40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 46 FAKILI KÖYÜ                         40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 46 GÜLTEPE KÖYÜ                        40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 46 KARAHABALI KÖYÜ                     40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 46 KEKİLLİALİ KÖYÜ                     40300 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 46 SAVCILIAĞZIBOZ KÖYÜ                 40410 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 46 SAVCILIBAĞBAŞI KÖYÜ                 40410 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 46 SAVCILIEBEYİT KÖYÜ                  40410 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 46 SAVCILIKIŞLA KÖYÜ                   40410 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 46 SAVCILIKURUTLU KÖYÜ                 40410 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 46 SAVCILIMERYEMKAŞI KÖYÜ              40410 KÖYLER                         KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 53                                     40360 DEMİRLİ                        KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 53 AHİEVRAN MAH.                       40360 DEMİRLİ                        KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 53 MEVLANA MAH.                        40360 DEMİRLİ                        KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 53 YUNUSEMRE MAH.                      40360 DEMİRLİ                        KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 53 HİCRET MAH.                         40360 DEMİRLİ                        KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 57                                     40390 KURANCILI                      KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 57 ORTA MAH.                           40390 KURANCILI                      KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 57 CUMHURİYET MAH.                     40390 KURANCILI                      KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 57 BAHÇELİEVLER MAH.                   40390 KURANCILI                      KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 55 57 YENİ MAH.                           40390 KURANCILI                      KAMAN                          KIRŞEHİR                        
40 56 0                                     40500                                MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 1                                     40500 MUCUR                          MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 1 HAMİDİYE MAH.                       40500 MUCUR                          MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 1 ACIÖZ MAH.                          40500 MUCUR                          MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 1 YENİCE MAH.                         40500 MUCUR                          MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 1 OSMANGAZİ MAH.                      40500 MUCUR                          MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45                                     40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 AKSAKLI KÖYÜ                        40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 ALTINYAZI KÖYÜ                      40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 ASMAKARADAM KÖYÜ                    40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 AVCI KÖYÜ                           40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 AYDOĞMUŞ KÖYÜ                       40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 BABUR KÖYÜ                          40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 BAHÇECİK KÖYÜ                       40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 BAZLANMAÇ KÖYÜ                      40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 BUDAK KÖYÜ                          40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 BÜYÜKKAYAPA KÖYÜ                    40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 ÇATALARKAÇ KÖYÜ                     40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 DAĞÇİFTLİĞİ KÖYÜ                    40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 DALAKÇI KÖYÜ                        40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 DEVEPINARI KÖYÜ                     40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 GEYCEK KÖYÜ                         40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 GÜMÜŞKÜMBET KÖYÜ                    40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 GÜZYURDU KÖYÜ                       40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 İNAÇ KÖYÜ                           40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 KARAARKAÇ KÖYÜ                      40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 KARACALI KÖYÜ                       40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 KURUKUYU KÖYÜ                       40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 KARGIN KÖYÜ                         40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 KEPEZ KÖYÜ                          40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 KILIÇLI KÖYÜ                        40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 KIRAN KÖYÜ                          40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 KIZILAĞIL KÖYÜ                      40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 KIZILDAĞ KÖYÜ                       40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 KURUGÖL KÖYÜ                        40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 KÜÇÜKBURUNAĞIL KÖYÜ                 40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 KÜÇÜKKAVAK KÖYÜ                     40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 KÜÇÜKKAYAPA KÖYÜ                    40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 MEDETSİZ KÖYÜ                       40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 OBRUK KÖYÜ                          40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 PALANGIÇ KÖYÜ                       40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 PINARKAYA KÖYÜ                      40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 RAHMALAR KÖYÜ                       40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 SEYFE KÖYÜ                          40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 SUSUZ KÖYÜ                          40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 YAZIKINIK KÖYÜ                      40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 TATAR YEĞENAĞA KÖYÜ                 40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 YÜRÜCEK KÖYÜ                        40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 YEŞİLYURT KÖYÜ                      40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 KUŞAKLI KÖYÜ                        40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        
40 56 45 BAYRAMUŞAĞI KÖYÜ                    40500 KÖYLER                         MUCUR                          KIRŞEHİR                        

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir