Kısa Vadeli Sigorta Kolları


Zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün e-devlet süreyle genel sağlık sigortasından yararlandırılır. Bu sigortalılar, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıklarının olması durumunda, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren başlayan 90 gün ile sınırlı ssk sorgulama olmak kaydıyla, zorunlu sigortalılıklarından sonraki genel sağlık sigortalılıklarından dolayı prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.
Devir tarihinde sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olduğu halde sağlık hizmetlerinden yararlanmayan bakmakla yükümlü olunan kişiler, devir tarihinden sonra “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği”nin 23 üncü maddesinde belirtilen belgelerle müracaatta bulunmaları halinde, durumlarında değişiklik olmaması şartıyla devir tarihinden önceki koşullar çerçevesinde sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.
Bu Tebliğ kapsamında genel sağlık sigortasına devredilenlerden askere gitmesi nedeniyle aylıksız izinli sayılanlar dahil ilgili kanunları gereğince aylıksız izin kullanan sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu ssk hizmet dökümü kişiler, bu süre içinde de sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.
Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu yabancı uyruklu kişilerden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası bulunmayanlar, sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerinden alacakları “Sağlık Belgesi” ile sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.