Kısaltmalar ve anlamları


Mah. Açılımı, anlamı, manası Mahalle, mahallesi
Mah. Açılımı, anlamı, manası Mahkeme, mahkemesi
man. Açılımı, anlamı, manası Mantık
mat. Açılımı, anlamı, manası Matematik
MB Açılımı, anlamı, manası Bilgisayarda bellek birimi (Megabyte)
Md. Açılımı, anlamı, manası     Müdür, müdürlük, müdürlüğü
MEB Açılımı, anlamı, manası Millî Eğitim Bakanlığı
mec. Açılımı, anlamı, manası Mecaz
MGK Açılımı, anlamı, manası Millî Güvenlik Kurulu
mim. Açılımı, anlamı, manası Mimarlık
min. Açılımı, anlamı, manası Mineraloji
MİT Açılımı, anlamı, manası Millî İstihbarat Teşkilatı
MK Açılımı, anlamı, manası Medeni Kanun
MKE Açılımı, anlamı, manası Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
MKS Açılımı, anlamı, manası Metre-Kilogram-Saat
MKYK Açılımı, anlamı, manası Merkez Karar Yönetim Kurulu
mm Açılımı, anlamı, manası Milimetre
MOSSAD Açılımı, anlamı, manası İsrail Gizli Haber Alma Örgütü
Açılımı, anlamı, manası Milattan önce
MPİ Açılımı, anlamı, manası Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
MPM Açılımı, anlamı, manası Millî Prodüktivite Merkezi
MS Açılımı, anlamı, manası Milattan sonra
MSÜ Açılımı, anlamı, manası Mimar Sinan Üniversitesi
MTA Açılımı, anlamı, manası Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Açılımı, anlamı, manası Marmara Üniversitesi, Muğla Üniversitesi
Müh. Açılımı, anlamı, manası Mühendis, mühendisi, mühendislik
Mür. Açılımı, anlamı, manası Müracaat
müz. Açılımı, anlamı, manası  
MYK Açılımı, anlamı, manası Merkez Yönetim Kurulu
NASA Açılımı, anlamı, manası Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (National Aeronautics and Space Administration)
NATO Açılımı, anlamı, manası Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (North Atlantic Treaty Organization)
NOTAM Açılımı, anlamı, manası Havacılar ve denizciler için uyarı bildirimi (Notice to Airmen)
. Açılımı, anlamı, manası Nöbet, nöbetçi
Nö. Sb. Açılımı, anlamı, manası Nöbetçi subayı
Nu. Açılımı, anlamı, manası Numara
OAPEC Açılımı, anlamı, manası Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü
ODTÜ Açılımı, anlamı, manası Orta Doğu Teknik Üniversitesi
OECD Açılımı, anlamı, manası Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organization for Economic Cooperation and Development)
Okt. Açılımı, anlamı, manası Okutman
Onb. Açılımı, anlamı, manası Onbaşı
OPEC Açılımı, anlamı, manası Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (Organization of Petroleum Exporting Countries)
Opr. Açılımı, anlamı, manası Operatör
Or. Açılımı, anlamı, manası Ordu
Ora. Açılımı, anlamı, manası Oramiral
Ord. Açılımı, anlamı, manası Ordinaryüs
Org. Açılımı, anlamı, manası Orgeneral
Ort. Açılımı, anlamı, manası Ortaklık, ortakları, ortaklığı
OSB Açılımı, anlamı, manası Organize Sanayi Bölgesi
Osm. T. Açılımı, anlamı, manası Osmanlı Türkçesi
OYAK Açılımı, anlamı, manası Ordu Yardımlaşma Kurumu
ÖİB Açılımı, anlamı, manası Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
öl. Açılımı, anlamı, manası Ölüm tarihi
ör. Açılımı, anlamı, manası Örnek
ÖSS Açılımı, anlamı, manası Öğrenci Seçme Sınavı
ÖSYM Açılımı, anlamı, manası Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi
ÖTV Açılımı, anlamı, manası Özel tüketim vergisi
ÖYK Açılımı, anlamı, manası Özelleştirme Yüksek Kurulu
ÖYS Açılımı, anlamı, manası Öğrenci Yerleştirme Sınavı
öz. Açılımı, anlamı, manası Özel
ped. Açılımı, anlamı, manası Pedagoji
PEN Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Yazarlar Birliği (International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists)
PETKİM Açılımı, anlamı, manası Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü
PK Açılımı, anlamı, manası Posta kutusu
PO Açılımı, anlamı, manası Petrol Ofisi
POAŞ Açılımı, anlamı, manası Petrol Ofisi Anonim Şirketi
Port. Açılımı, anlamı, manası Portekizce
Prof. Açılımı, anlamı, manası Profesör
psikol. Açılımı, anlamı, manası Psikoloji
PTT Açılımı, anlamı, manası Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
RAM Açılımı, anlamı, manası Bilgisayarda okunabilir ve yazılabilir bellek (Random Access Memory)
RC Açılımı, anlamı, manası Kızılhaç (Red Cross)
RCD Açılımı, anlamı, manası Kalkınma İçin Bölgesel İş Birliği (Regional Cooperation for Development)
RNA Açılımı, anlamı, manası Ribo nükleik asit
ROM Açılımı, anlamı, manası Bilgisayarda yalnızca okunabilir bellek (Read-Only Memory)
Ro-Ro Açılımı, anlamı, manası Gemiye taşıt indirme bindirme (rolon-roloff)
RTÜK Açılımı, anlamı, manası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Rum. Açılımı, anlamı, manası Rumence
Rus. Açılımı, anlamı, manası Rusça
S Açılımı, anlamı, manası Sayı
s. Açılımı, anlamı, manası Sayfa
sa. Açılımı, anlamı, manası Saat
SALT Açılımı, anlamı, manası Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (Strategic Arms Limitation Talks)
SAS Açılımı, anlamı, manası Su Altı Savunma (Komandoları)
SAT Açılımı, anlamı, manası Su Altı Taarruz (Komandoları)
Sb. Açılımı, anlamı, manası Subay
SBF Açılımı, anlamı, manası Siyasal Bilgiler Fakültesi
SEK Açılımı, anlamı, manası Süt Endüstrisi Kurumu AŞ
SEKA Açılımı, anlamı, manası Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu
sf. Açılımı, anlamı, manası Sıfat
SHÇEK Açılımı, anlamı, manası Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
SKT Açılımı, anlamı, manası Son kullanma tarihi
Sl. Açılımı, anlamı, manası Slavca
Sn. Açılımı, anlamı, manası Sayın
sn. Açılımı, anlamı, manası Saniye
snt. Açılımı, anlamı, manası Santral
Sok. Açılımı, anlamı, manası Sokak
sos. Açılımı, anlamı, manası Sosyoloji
SOS Açılımı, anlamı, manası Uluslararası yardım isteme uyarısı (Save Our Souls)
sp. Açılımı, anlamı, manası Spor
SPK Açılımı, anlamı, manası Sermaye Piyasası Kurulu
SSCB Açılımı, anlamı, manası Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği
SSK Açılımı, anlamı, manası Sosyal Sigortalar Kurumu
STK Açılımı, anlamı, manası Sivil Toplum Kuruluşu
STÖ Açılımı, anlamı, manası Sivil Toplum Örgütü
Açılımı, anlamı, manası Selçuk Üniversitesi
Ş Açılımı, anlamı, manası Şirket
Şb. Açılımı, anlamı, manası Şube
T. Açılımı, anlamı, manası Türkçe
t Açılımı, anlamı, manası Ton
TAEK Açılımı, anlamı, manası Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
TAI Açılımı, anlamı, manası Türk Havacılık Sanayii (Turkish Aerospace Industry)
TAO Açılımı, anlamı, manası Türk Anonim Ortaklığı
tar. Açılımı, anlamı, manası Tarih
TARİŞ Açılımı, anlamı, manası Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
TASS Açılımı, anlamı, manası Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı (Telegrafnoe Agentstvo Sovetskogo Soyuza)
TAŞ Açılımı, anlamı, manası Türk Anonim Şirketi
Tb. Açılımı, anlamı, manası Tabur
TBB Açılımı, anlamı, manası Türkiye Barolar Birliği
TBMM Açılımı, anlamı, manası Türkiye Büyük Millet Meclisi
T.C. Açılımı, anlamı, manası Türkiye Cumhuriyeti
TCDD Açılımı, anlamı, manası Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
TCK Açılımı, anlamı, manası Türkiye Cumhuriyeti Karayolları
TCK Açılımı, anlamı, manası Türk Ceza Kanunu
TCMB Açılımı, anlamı, manası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TCZB Açılımı, anlamı, manası Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
TDÇİ Açılımı, anlamı, manası Türkiye Demir Çelik İşletmeleri
TDİ Açılımı, anlamı, manası Türkiye Denizcilik İşletmeleri
TDK Açılımı, anlamı, manası Türk Dil Kurumu
TEAŞ Açılımı, anlamı, manası Türkiye Elektrik Üretim AŞ
TEDAŞ Açılımı, anlamı, manası Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
TEFE Açılımı, anlamı, manası Toptan eşya fiyatları endeksi
TEİAŞ Açılımı, anlamı, manası Türkiye Elektrik İletim AŞ
tek. Açılımı, anlamı, manası Teknik, teknoloji
TEK Açılımı, anlamı, manası Türkiye Elektrik Kurumu
tel. Açılımı, anlamı, manası Telefon
telg. Açılımı, anlamı, manası Telgraf
TEM Açılımı, anlamı, manası Avrupa Transit Kara Yolu (Trans European Motor Way)
TETAŞ Açılımı, anlamı, manası Türkiye Elektrik, Ticaret ve Taahhüt AŞ
TGC Açılımı, anlamı, manası Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
TGS Açılımı, anlamı, manası Türkiye Gazeteciler Sendikası
Tğm. Açılımı, anlamı, manası Teğmen
THA Açılımı, anlamı, manası Türk Haberler Ajansı
THK Açılımı, anlamı, manası Türk Hava Kurumu
THK Açılımı, anlamı, manası Türk Hukuk Kurumu
THY Açılımı, anlamı, manası Türk Hava Yolları
TIR Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı (Transport International Routier)
tic. Açılımı, anlamı, manası Ticaret
TİGEM Açılımı, anlamı, manası Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
TİKA Açılımı, anlamı, manası Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı
TİM Açılımı, anlamı, manası Türkiye İhracatçılar Merkezi
TİSK Açılımı, anlamı, manası Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu
tiy. Açılımı, anlamı, manası Tiyatro
TKAE Açılımı, anlamı, manası Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
TKB Açılımı, anlamı, manası Türk Kadınlar Birliği
TKF Açılımı, anlamı, manası Toplu Konut Fonu
TKİ Açılımı, anlamı, manası Türkiye Kömür İşletmeleri
TL Açılımı, anlamı, manası Türk lirası
tlks. Açılımı, anlamı, manası Teleks
tls. Açılımı, anlamı, manası Telsiz
TM Açılımı, anlamı, manası Türk malı
TMMOB Açılımı, anlamı, manası Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TMO Açılımı, anlamı, manası Toprak Mahsulleri Ofisi
TOBB Açılımı, anlamı, manası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TODAİE Açılımı, anlamı, manası Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
TOEFL Açılımı, anlamı, manası Yabancı dil olarak İngilizce testi (Test of English as a Foreign Language)
TOKİ Açılımı, anlamı, manası Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Top. Açılımı, anlamı, manası Topçu
TP Açılımı, anlamı, manası Türk Petrolleri
TPAO Açılımı, anlamı, manası Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
TR Açılımı, anlamı, manası Türkiye
TRT Açılımı, anlamı, manası Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
TSE Açılımı, anlamı, manası Türk Standartları Enstitüsü
TSİ Açılımı, anlamı, manası Türkiye saati ile
TSK Açılımı, anlamı, manası Türk Silahlı Kuvvetleri
TT Açılımı, anlamı, manası Türkiye Türkçesi
TTB Açılımı, anlamı, manası Türk Tabipleri Birliği
TTOK Açılımı, anlamı, manası Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
TTKB Açılımı, anlamı, manası Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
TTK Açılımı, anlamı, manası Türk Tarih Kurumu
Tug. Açılımı, anlamı, manası Tugay
Tuğa. Açılımı, anlamı, manası Tuğamiral
Tuğg. Açılımı, anlamı, manası Tuğgeneral
TUS Açılımı, anlamı, manası Tıpta Uzmanlık Sınavı
Açılımı, anlamı, manası Trakya Üniversitesi
TÜBA Açılımı, anlamı, manası Türkiye Bilimler Akademisi
TÜBİTAK Açılımı, anlamı, manası Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
TÜFE Açılımı, anlamı, manası Tüketici fiyatları endeksi
Tüm. Açılımı, anlamı, manası Tümen
Tüma. Açılımı, anlamı, manası Tümamiral
Tümg. Açılımı, anlamı, manası Tümgeneral
TÜPRAŞ Açılımı, anlamı, manası Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi
TÜRDOK Açılımı, anlamı, manası Türkiye Dokümantasyon Merkezi
TÜRKSAT Açılımı, anlamı, manası Türk uydusu (Turkish satellite)
TÜRSAB Açılımı, anlamı, manası Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
TÜTAV Açılımı, anlamı, manası Türk Tanıtma Vakfı
TV Açılımı, anlamı, manası Televizyon
TZDK Açılımı, anlamı, manası Türkiye Zirai Donatım Kurumu
TZOB Açılımı, anlamı, manası Türkiye Ziraat Odaları Birliği
UEFA Açılımı, anlamı, manası Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (Union of European Football Associations)
UFO Açılımı, anlamı, manası Tanımlanmamış Uçan Nesne (Unidentified Flying Object)
UHF Açılımı, anlamı, manası Ultra yüksek frekans (Ultra High Frequency)
UK Açılımı, anlamı, manası Birleşik Krallık, İngiltere (United Kingdom)
UN Açılımı, anlamı, manası Birleşmiş Milletler (United Nations)
UNAC Açılımı, anlamı, manası Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı (United Nations Aid to Children)
UNESCO Açılımı, anlamı, manası Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
UNICEF Açılımı, anlamı, manası Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (United Nations International Children’s Emergency Fund)
UNO Açılımı, anlamı, manası Birleşmiş Milletler Teşkilatı (United Nations Organization)
UPI Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Basın Birliği (United Press International)
UPU Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Posta Birliği (Universal Postal Union)
USA Açılımı, anlamı, manası Amerika Birleşik Devletleri (United States of America)
USAŞ Açılımı, anlamı, manası Uçak Sanayi AŞ
Açılımı, anlamı, manası Uludağ Üniversitesi
Uzm. Açılımı, anlamı, manası Uzman
Ü Açılımı, anlamı, manası Üniversite
Üçvş. Açılımı, anlamı, manası Üstçavuş
ÜDS Açılımı, anlamı, manası Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı
ÜFE Açılımı, anlamı, manası Üretici fiyatları endeksi
ünl. Açılımı, anlamı, manası Ünlem
Ütğm. Açılımı, anlamı, manası Üsteğmen 
ÜT Açılımı, anlamı, manası Üretim tarihi
vb. Açılımı, anlamı, manası Ve başkası, ve başkaları, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi
vd. Açılımı, anlamı, manası Ve devamı, ve diğerleri
VDMK Açılımı, anlamı, manası Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Vet. Açılımı, anlamı, manası Veteriner
VHF Açılımı, anlamı, manası Çok yüksek frekans (Very High Frequency)
VIP Açılımı, anlamı, manası Çok önemli kişi (Very Important Person)
vs. Açılımı, anlamı, manası Vesaire
w Açılımı, anlamı, manası Elektrik güç birimi (Watt)
WAP Açılımı, anlamı, manası Kablosuz uygulama protokolü; İnternet sistemine kablosuz erişim (Wireless Application Protocol)
WB Açılımı, anlamı, manası Dünya Bankası (World Bank)
WHO Açılımı, anlamı, manası Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)
WTO Açılımı, anlamı, manası Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization)
Yrd. Doç. Açılımı, anlamı, manası Yardımcı Doçent
Yay. Açılımı, anlamı, manası Yayını, yayınları
Yb. Açılımı, anlamı, manası Yarbay
YDS Açılımı, anlamı, manası Yabancı Dil Sınavı
Yd. Sb. Açılımı, anlamı, manası Yedek subay
YKr Açılımı, anlamı, manası Yeni kuruş
YÖK Açılımı, anlamı, manası Yükseköğretim Kurulu
YÖS Açılımı, anlamı, manası Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
YSE Açılımı, anlamı, manası Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğü
YSK Açılımı, anlamı, manası Yüksek Seçim Kurulu
YTL Açılımı, anlamı, manası Yeni Türk lirası
YTÜ Açılımı, anlamı, manası Yıldız Teknik Üniversitesi
Yun. Açılımı, anlamı, manası Yunanca
YURTKUR Açılımı, anlamı, manası Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Y. Mim. Açılımı, anlamı, manası Yüksek mimar
Y. Müh. Açılımı, anlamı, manası Yüksek mühendis
  1. Yüzyıl
Açılımı, anlamı, manası  
YYÜ Açılımı, anlamı, manası Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yzb. Açılımı, anlamı, manası Yüzbaşı
zf. Açılımı, anlamı, manası Zarf
ZF Açılımı, anlamı, manası Ziraat Fakültesi
zm. Açılımı, anlamı, manası Zamir
ZMO Açılımı, anlamı, manası Ziraat Mühendisleri Odası
zool. Açılımı, anlamı, manası Zooloji

 

YAZIDA KULLANILAN DİĞER İŞARETLER

+ Açılımı, anlamı, manası Toplama işareti, artı
–  Açılımı, anlamı, manası Çıkarma işareti, eksi, kısa çizgi
x Açılımı, anlamı, manası Çarpma işareti, çarpı
÷ Açılımı, anlamı, manası Bölme işareti, bölü
/ Açılımı, anlamı, manası Bölme işareti, bölü, eğik çizgi
: Açılımı, anlamı, manası Bölme işareti, bölü, iki nokta
Ö        Açılımı, anlamı, manası Karekök işareti
= Açılımı, anlamı, manası Eşitlik işareti
% Açılımı, anlamı, manası Yüzde işareti
′        Açılımı, anlamı, manası Üs işareti
§ Açılımı, anlamı, manası Paragraf işareti
 ∫ Açılımı, anlamı, manası Paragraf işareti
./.       Açılımı, anlamı, manası Çeviriniz
* Açılımı, anlamı, manası Kelimeden sonra dipnot işareti; kelimeden önce varsayım işareti
°         Açılımı, anlamı, manası Derece işareti
¢         Açılımı, anlamı, manası Dakika işareti
=>     Açılımı, anlamı, manası Devam işareti
®       Açılımı, anlamı, manası Devam işareti; gönderme işareti
~ Açılımı, anlamı, manası Benzerlik, yaklaşıklık, denklik işareti
Açılımı, anlamı, manası Büyük; dil bilgisinde çıkma işareti
Açılımı, anlamı, manası Küçük; dil bilgisinde gelişme işareti
@        Açılımı, anlamı, manası Yaklaşık olarak eşit
·        Açılımı, anlamı, manası Bitti
***     Açılımı, anlamı, manası Bölüm sonu işareti
±   Açılımı, anlamı, manası Eksiği veya fazlası
$ Açılımı, anlamı, manası Dolar
Açılımı, anlamı, manası Avro
@ Açılımı, anlamı, manası Kuyruklu a
© Açılımı, anlamı, manası Telif hakkına sahip (copyright)
®  Açılımı, anlamı, manası Telif hakkı alınmış (registered)