Kısaltmaların anlamları


KISALTMALAR  ve ANLAMLARI

A Açılımı, anlamı, manası Alay
AA Açılımı, anlamı, manası Anadolu Ajansı
AAFSE Açılımı, anlamı, manası Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri (Allied Air Forces Southern Europe)
AAM Açılımı, anlamı, manası Atatürk Araştırma Merkezi
AB Açılımı, anlamı, manası Avrupa Birliği
ABD Açılımı, anlamı, manası Amerika Birleşik Devletleri
ABS Açılımı, anlamı, manası Motorlu taşıtlarda fren sistemi (Antilock Braking System)  
ADSL Açılımı, anlamı, manası Asimetrik sayısal abone hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line)
AET Açılımı, anlamı, manası Avrupa Ekonomik Topluluğu
AFP Açılımı, anlamı, manası Fransız Basın Ajansı (Agence France Press)
Age Açılımı, anlamı, manası Adı geçen eser
AGİK Açılımı, anlamı, manası Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı
AGİT Açılımı, anlamı, manası Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı
agm. Açılımı, anlamı, manası Adı geçen makale
agy. Açılımı, anlamı, manası Adı geçen yayın
AI Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Af Teşkilatı (Amnesty International)
AID   Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Kalkınma Ajansı (Agency for International Development)
AIDS Açılımı, anlamı, manası Edinilmiş bağışıklık yetersizliği belirtisi (Acquired immune deficiency syndrome)
AİHM Açılımı, anlamı, manası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHS Açılımı, anlamı, manası Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
AK Açılımı, anlamı, manası Avrupa Konseyi
AKBİL Açılımı, anlamı, manası Akıllı bilet
AKDTYK Açılımı, anlamı, manası Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
AKM Açılımı, anlamı, manası Atatürk Kültür Merkezi
AKPM Açılımı, anlamı, manası Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
AKUT Açılımı, anlamı, manası Arama Kurtarma Teşkilatı
Alb. Açılımı, anlamı, manası Albay
Alm. Açılımı, anlamı, manası Almanca
anat. Açılımı, anlamı, manası Anatomi
ant. Açılımı, anlamı, manası Antropoloji
AO Açılımı, anlamı, manası Anonim ortaklık
AOÇ Açılımı, anlamı, manası Atatürk Orman Çiftliği
AÖF Açılımı, anlamı, manası Açıköğretim Fakültesi
AP Açılımı, anlamı, manası ABD Haber Ajansı (Associated Press)
APS Açılımı, anlamı, manası Acele Posta Servisi
Apt. Açılımı, anlamı, manası Apartman, apartmanı
Ar. Açılımı, anlamı, manası Arapça
ARGE Açılımı, anlamı, manası Araştırma geliştirme
Arş. Gör. Açılımı, anlamı, manası Araştırma Görevlisi
ark. Açılımı, anlamı, manası Arkeoloji
As. Açılımı, anlamı, manası Asker, askerî, askerlik
Asb. Açılımı, anlamı, manası Astsubay
ASELSAN Açılımı, anlamı, manası Askerî Elektronik Sanayii
As.İz. Açılımı, anlamı, manası Askerî İnzibat
ASKİ Açılımı, anlamı, manası Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi
ASO Açılımı, anlamı, manası Ankara Sanayi Odası
AST Açılımı, anlamı, manası Ankara Sanat Tiyatrosu
astr. Açılımı, anlamı, manası Astronomi
astrol. Açılımı, anlamı, manası Astroloji
Açılımı, anlamı, manası Anonim şirket
AŞTİ Açılımı, anlamı, manası Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi
AT Açılımı, anlamı, manası Avrupa Topluluğu
Atğm. Açılımı, anlamı, manası Asteğmen
atm. Açılımı, anlamı, manası Atmosfer
ATO Açılımı, anlamı, manası Ankara Ticaret Odası
Açılımı, anlamı, manası Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi
Av. Açılımı, anlamı, manası Avukat
B Açılımı, anlamı, manası Batı, bay
BAE Açılımı, anlamı, manası Birleşik Arap Emirlikleri
bağ. Açılımı, anlamı, manası Bağlaç
BAĞ-KUR Açılımı, anlamı, manası Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
BBC Açılımı, anlamı, manası İngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation)
BCG Açılımı, anlamı, manası Verem aşısı (Bacillus Calmette Guèrin)
Bçvş. Açılımı, anlamı, manası Başçavuş
BDDK Açılımı, anlamı, manası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
BDT Açılımı, anlamı, manası Bağımsız Devletler Topluluğu
BE Açılımı, anlamı, manası Büyükelçi
belgeç Açılımı, anlamı, manası Belgegeçer (faks)
bitb. Açılımı, anlamı, manası Bitki bilimi
biy. Açılımı, anlamı, manası Biyoloji
bk. Açılımı, anlamı, manası Bakınız
Bl. Açılımı, anlamı, manası Bölük
bl. Açılımı, anlamı, manası Bilişim
BM Açılımı, anlamı, manası Birleşmiş Milletler
Bn. Açılımı, anlamı, manası Bayan
Bnb. Açılımı, anlamı, manası Binbaşı
bot. Açılımı, anlamı, manası Botanik
BOTAŞ Açılımı, anlamı, manası Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
Böl. Açılımı, anlamı, manası Bölüm
bs. Açılımı, anlamı, manası Baskı, basım
Bşk. Açılımı, anlamı, manası Başkan, başkanlık, başkanı, başkanlığı
BUE Açılımı, anlamı, manası Avrupa Birliği Bankası (Bank of Union European)
Bul. Açılımı, anlamı, manası Bulvar, bulvarı
Bulg. Açılımı, anlamı, manası Bulgarca
Açılımı, anlamı, manası Boğaziçi Üniversitesi
C Açılımı, anlamı, manası Cilt
Cad. Açılımı, anlamı, manası Cadde, caddesi
CAEC Açılımı, anlamı, manası Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (Consultative Assembly of European Council)
cal Açılımı, anlamı, manası Kalori
CAO Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (Civil Aviation Organization)
CC Açılımı, anlamı, manası Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)
CD Açılımı, anlamı, manası Kordiplomatik (Corps Diplomatique)
CDH Açılımı, anlamı, manası Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı (Cour Europeenne des Droits de l’Homme)
CE Açılımı, anlamı, manası Avrupa Konseyi (Council of Europe)
CENTO Açılımı, anlamı, manası Merkezî Antlaşma Örgütü (Central Treaty Organization)
CIA Açılımı, anlamı, manası ABD Merkezî Haber Alma Teşkilatı (Central Intelligence Agency)
CIF Açılımı, anlamı, manası Maliyet-sigorta-navlun (cost, insurance, freight)
CIOS Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Bilimsel Organizasyon Konseyi (Conseil International pour l’Organisation Scientifique)
CIP Açılımı, anlamı, manası Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim
CIP Açılımı, anlamı, manası Ticaretle uğraşan önemli kişiler (Commercially Important Person)
cm Açılımı, anlamı, manası Santimetre
CMUK Açılımı, anlamı, manası Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
CNRS Açılımı, anlamı, manası Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (Centre National de la Recherche Scientifique)
coğ. Açılımı, anlamı, manası Coğrafya
COMECON Açılımı, anlamı, manası Doğu Bloku Ülkeleri Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (Council for Mutual Economic Asistance)
cos Açılımı, anlamı, manası Kosinüs
CSO Açılımı, anlamı, manası Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Cum. Bşk. Açılımı, anlamı, manası Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı
Açılımı, anlamı, manası Cumhuriyet Üniversitesi
ÇAYKUR Açılımı, anlamı, manası Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
çev. Açılımı, anlamı, manası Çeviren
ÇS Açılımı, anlamı, manası Çimento Sanayisi
ÇUKOBİRLİK Açılımı, anlamı, manası Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
ÇÜ Açılımı, anlamı, manası Çankaya Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi
Çvş. Açılımı, anlamı, manası Çavuş
D Açılımı, anlamı, manası Doğu
dal Açılımı, anlamı, manası Dekalitre
dam Açılımı, anlamı, manası Dekametre
DAP Açılımı, anlamı, manası Doğu Anadolu Projesi
db. Açılımı, anlamı, manası Dil bilimi
dbl. Açılımı, anlamı, manası Dil bilgisi
DDT Açılımı, anlamı, manası Böcek öldürücü (Dichloro-diphenol-trichloro-ethane)
DDY Açılımı, anlamı, manası Devlet Deniz Yolları
DEÜ Açılımı, anlamı, manası Dokuz Eylül Üniversitesi
dg Açılımı, anlamı, manası Desigram
DGM Açılımı, anlamı, manası Devlet Güvenlik Mahkemesi
DGS Açılımı, anlamı, manası Dikey Geçiş Sınavı
DHMİ Açılımı, anlamı, manası Devlet Hava Meydanları İşletmesi
DİE Açılımı, anlamı, manası Devlet İstatistik Enstitüsü
dk. Açılımı, anlamı, manası Dakika
dl Açılımı, anlamı, manası Desilitre
DLH Açılımı, anlamı, manası Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
dm Açılımı, anlamı, manası Desimetre
DMO Açılımı, anlamı, manası Devlet Malzeme Ofisi
DNA Açılımı, anlamı, manası Deoksirübo nükleik asit
Doç. Açılımı, anlamı, manası Doçent
doğ. Açılımı, anlamı, manası Doğum tarihi
DPT Açılımı, anlamı, manası Devlet Planlama Teşkilatı
Dr. Açılımı, anlamı, manası Doktor
drl. Açılımı, anlamı, manası Derleyen
DSİ Açılımı, anlamı, manası Devlet Su İşleri
DSÖ Açılımı, anlamı, manası Dünya Sağlık Örgütü
DT Açılımı, anlamı, manası Devlet Tiyatroları
DTCF Açılımı, anlamı, manası Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
DTÖ Açılımı, anlamı, manası Dünya Ticaret Örgütü
Açılımı, anlamı, manası Dicle Üniversitesi
Dz. Kuv. Açılımı, anlamı, manası Deniz Kuvvetleri
Dz. Kuv. K. Açılımı, anlamı, manası Deniz Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
dzl. Açılımı, anlamı, manası Düzenleyen
  1.  
Açılımı, anlamı, manası Edat
EAC Açılımı, anlamı, manası Avrupa İş Birliği Örgütü (European Association for Cooperation)
EAT Açılımı, anlamı, manası Eski Anadolu Türkçesi
EBU Açılımı, anlamı, manası Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union)
Ecz. Açılımı, anlamı, manası Eczacı
ed. Açılımı, anlamı, manası Edebiyat, editör
EEG Açılımı, anlamı, manası Beyin akım grafiği (Elektroensefalogram)
EFT Açılımı, anlamı, manası Elektronik fon transferi
EFTA Açılımı, anlamı, manası Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi/Birliği (European Free Trade Area/Association)
EGO Açılımı, anlamı, manası Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmeleri (Ankara Belediyesi)
EİEİ Açılımı, anlamı, manası Elektrik İşleri Etüt İdaresi
EKG Açılımı, anlamı, manası Kalp akım grafiği (Elektrokardiyogram)
ekon. Açılımı, anlamı, manası Ekonomi
EMG Açılımı, anlamı, manası Kas akım grafiği (Electromyographie)
EMK Açılımı, anlamı, manası Elektromotor kuvvet
Ens. Açılımı, anlamı, manası Enstitü, enstitüsü
EPA Açılımı, anlamı, manası Avrupa Parlamenterler Örgütü (European Parliamentary Association)
EPDK Açılımı, anlamı, manası Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
ERDEMİR Açılımı, anlamı, manası Ereğli Demir Çelik Fabrikaları
Erm. Açılımı, anlamı, manası Ermenice
ESA Açılımı, anlamı, manası Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency)
ESHOT Açılımı, anlamı, manası Elektrik, Su, Hava Gazı, Otobüs, Tramvay İşletmeleri (İzmir Belediyesi)
ET Açılımı, anlamı, manası Eski Türkçe
Açılımı, anlamı, manası Ege Üniversitesi
F Açılımı, anlamı, manası Fiyat, fiyatı
f. Açılımı, anlamı, manası Fiil
Fak. Açılımı, anlamı, manası Fakülte
FAO Açılımı, anlamı, manası BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (Food and Agriculture Organization)
Far. Açılımı, anlamı, manası Farsça
FBI Açılımı, anlamı, manası ABD Federal Araştırma Bürosu (Federal Bureau of Investigation)
fel. Açılımı, anlamı, manası Felsefe
FIBA Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Basketbol Federasyonu (Fédération Internationale de Basketball Association)
FIDE Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Satranç  Federasyonu (Fédération Internationale des Échecs)
FIFA Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Futbol Federasyonu (Fédération Internationale de Football Association)
FILA Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu (Fédération Internationale des Luttes Associées)
FIR Açılımı, anlamı, manası Uçuş hattı düzenlemesi (Flight Information Region)
fil. Açılımı, anlamı, manası Filoloji, filolojisi
FİSKOBİRLİK Açılımı, anlamı, manası Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
fiz. Açılımı, anlamı, manası Fizik
fizy. Açılımı, anlamı, manası Fizyoloji
FKB Açılımı, anlamı, manası Fizik, kimya, biyoloji
FM Açılımı, anlamı, manası Frekans modülasyonu (Frequency Modulation)
Fr. Açılımı, anlamı, manası Fransızca
Açılımı, anlamı, manası Fırat Üniversitesi
G Açılımı, anlamı, manası Güney
g Açılımı, anlamı, manası Gram
GAP Açılımı, anlamı, manası Güneydoğu Anadolu Projesi
GATA Açılımı, anlamı, manası Gülhane Askerî Tıp Akademisi
GAZÜ Açılımı, anlamı, manası Gaziantep Üniversitesi
GB Açılımı, anlamı, manası Bilgisayarda bellek birimi (Gigabyte)
GB Açılımı, anlamı, manası Güneybatı
GB Açılımı, anlamı, manası Gümrük Birliği
GD Açılımı, anlamı, manası Güneydoğu
Gen. Açılımı, anlamı, manası General
geom. Açılımı, anlamı, manası Geometri
gn. Açılımı, anlamı, manası Genel
Gnkur. Açılımı, anlamı, manası Genelkurmay
GOÜ Açılımı, anlamı, manası Gazi Osmanpaşa Üniversitesi
Gön. Açılımı, anlamı, manası Gönderen
gr. Açılımı, anlamı, manası Gramer
Grt Açılımı, anlamı, manası Groston
GSM Açılımı, anlamı, manası Mobil cep telefonu (Global System for Mobile Communications)
GSMH Açılımı, anlamı, manası Gayrisafi millî hasıla
GSYH Açılımı, anlamı, manası Gayrisafi yurt içi hasıla
Açılımı, anlamı, manası Gazi Üniversitesi
H Açılımı, anlamı, manası Hicri
HA Açılımı, anlamı, manası Harp Akademisi
HABITAT Açılımı, anlamı, manası Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Centre for Human Settlements)
HAVAŞ Açılımı, anlamı, manası Hava Alanları ve Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü
HDD Açılımı, anlamı, manası Ana bellek sürücüsü (Hard Disk Drive)
hek. Açılımı, anlamı, manası Hekimlik, hekim, hekimi
HIV Açılımı, anlamı, manası AIDS hastalığına neden olan virüs (Human Immunodeficiency Virus)
hl Açılımı, anlamı, manası Hektolitre
hlk. Açılımı, anlamı, manası Halk ağzı
hm Açılımı, anlamı, manası Hektometre
HMUK Açılımı, anlamı, manası Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu
HO Açılımı, anlamı, manası Harp Okulu
Hst. Açılımı, anlamı, manası Hastane, hastanesi
Hs. Uzm. Açılımı, anlamı, manası Hesap Uzmanı
huk. Açılımı, anlamı, manası Hukuk
Açılımı, anlamı, manası Hacettepe Üniversitesi
Hv. Kuv. Açılımı, anlamı, manası Hava Kuvvetleri
Hv. Kuv. K. Açılımı, anlamı, manası Hava Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
Hz. Açılımı, anlamı, manası Hazret
Hz. Açılımı, anlamı, manası Hizmet, hizmette
hzl. Açılımı, anlamı, manası Hazırlayan
Hz. öz. Açılımı, anlamı, manası Hizmete özel
IAAF Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu (International Amateur Athletic Federation)
IAEA Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (International Atomic Energy Agency)
IATA Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association)
ICAO Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization)
ICJ Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice)
ICRC Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Kızılhaç Komitesi (International Committee of the Red Cross)
IDA Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Kalkınma Bankası (International Development Association)
IDB Açılımı, anlamı, manası İslam Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank)
ILO Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Çalışma Teşkilatı (International Labor Organization)
IMF Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund)
INTERPOL Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Cinayet Polisi Komisyonu (International Criminal Police Commission)
IOC Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Olimpiyat Komitesi (International Olympic Committee)
IPI Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Basın Enstitüsü (International Press Institute)
IRO Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Mülteci Teşkilatı (International Refugee Organization)
ISBN Açılımı, anlamı, manası Uluslararası standart kitap numarası (International Standard Book Number)
ISMN Açılımı, anlamı, manası Uluslararası standart müzik numarası (International Standard Music Number)
ISO Açılımı, anlamı, manası Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organization for Standardization)
ISSN Açılımı, anlamı, manası Uluslararası standart dizi numarası (International Standard Serial Number)
ITO Açılımı, anlamı, manası Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Birliği (International Trade Organization)
İbr. Açılımı, anlamı, manası İbranice
İETT Açılımı, anlamı, manası İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay İşletmesi
İKÖ Açılımı, anlamı, manası İslam Konferansı Örgütü
İMKB Açılımı, anlamı, manası İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İng. Açılımı, anlamı, manası İngilizce
is. Açılımı, anlamı, manası İsim
İSDEMİR Açılımı, anlamı, manası İskenderun Demir Çelik Fabrikaları
İSKİ Açılımı, anlamı, manası İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
İSO Açılımı, anlamı, manası İstanbul Sanayi Odası
İsp. Açılımı, anlamı, manası İspanyolca
İŞKUR Açılımı, anlamı, manası Türkiye İş Kurumu
işl. Açılımı, anlamı, manası İşleyen
İŞOT Açılımı, anlamı, manası İstanbul Şehirler Arası Otobüs Terminali
İt. Açılımı, anlamı, manası İtalyanca
İTB Açılımı, anlamı, manası İstanbul Ticaret Borsası
İTO Açılımı, anlamı, manası İstanbul Ticaret Odası
İTÜ Açılımı, anlamı, manası İstanbul Teknik Üniversitesi
İÜ Açılımı, anlamı, manası İstanbul Üniversitesi
İZTB Açılımı, anlamı, manası İzmir Ticaret Borsası
İZTO Açılımı, anlamı, manası İzmir Ticaret Odası
J Açılımı, anlamı, manası Jandarma
JAL Açılımı, anlamı, manası Japon Hava Yolları (Japan Airlines)
Jap. Açılımı, anlamı, manası Japonca
jeol. Açılımı, anlamı, manası Jeoloji
JGK Açılımı, anlamı, manası Jandarma Genel Komutanlığı
K Açılımı, anlamı, manası Kuzey
K Açılımı, anlamı, manası Komutan, komutanlığı
KARDEMİR Açılımı, anlamı, manası Karabük Demir Çelik Fabrikaları
KB Açılımı, anlamı, manası Kuzeybatı
KBB Açılımı, anlamı, manası Kulak, Burun, Boğaz
KD Açılımı, anlamı, manası Kuzeydoğu
KDV Açılımı, anlamı, manası Katma değer vergisi
KEİ Açılımı, anlamı, manası Karadeniz Ekonomik İş Birliği
kg Açılımı, anlamı, manası Kilogram
KGB Açılımı, anlamı, manası Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilatı (Komitet Gossudarrstvennoi Bezopastnosti)
KHK Açılımı, anlamı, manası Kanun hükmünde kararname
KİK Açılımı, anlamı, manası Kamu İhale Kurumu
kim. Açılımı, anlamı, manası Kimya
KİT Açılımı, anlamı, manası Kamu İktisadi Teşekkülü
KKK Açılımı, anlamı, manası Kara Kuvvetleri Komutanlığı
KKTC Açılımı, anlamı, manası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
km Açılımı, anlamı, manası Kilometre
KMS Açılımı, anlamı, manası Kurumlar İçi Merkezî Eleme Sınavı
KOBİ Açılımı, anlamı, manası Küçük ve Orta Boy (Ölçekli) İşletme
KOİ Açılımı, anlamı, manası Kamu Ortaklığı İdaresi
koor. Açılımı, anlamı, manası Koordinasyon
Kor. Açılımı, anlamı, manası Kolordu
Kora. Açılımı, anlamı, manası Koramiral
Korg. Açılımı, anlamı, manası Korgeneral
KOSGEB Açılımı, anlamı, manası Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
KPDS Açılımı, anlamı, manası Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı
krş. Açılımı, anlamı, manası Karşılaştırınız
KTÜ Açılımı, anlamı, manası Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kur. Açılımı, anlamı, manası Kurmay
Kur. Bşk. Açılımı, anlamı, manası Kurmay Başkanı, Başkanlığı
Açılımı, anlamı, manası Kırıkkale Üniversitesi
l Açılımı, anlamı, manası Litre
Lat. Açılımı, anlamı, manası Latince
LCV Açılımı, anlamı, manası Lütfen cevap veriniz
LES Açılımı, anlamı, manası Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı
LİBOR Açılımı, anlamı, manası Londra bankaları gecelik faiz oranı
LP Açılımı, anlamı, manası Uzunçalar (Long play)
LPG Açılımı, anlamı, manası Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Liquified Petroleum Gas)
Ltd. Açılımı, anlamı, manası Limitet
M Açılımı, anlamı, manası Miladi
m Açılımı, anlamı, manası Metre
Mac. Açılımı, anlamı, manası Macarca