Kişisel Bakım ve Temizlik Yöneticiliği mesleği hakkında bilgi


Bu grupta çalışanlar, bir kurum veya kuruluşun aşağıdaki işlerinin  planlanmasını ve organizasyonunu yapan, yöneten ve kontrol eden kişidir.

Yönetici (Kişisel Bakım ve Temizlik) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      Kurum veya kuruluşun insan gücü, araç, gereç ve hizmet planlamasını yapmak,

b)      Organize etmek ve denetleme faaliyetlerini yapmak,

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir