Kitleyi oluşturacak çiftçi sayıları


Köyler belirlendikten sonra köy muhtarlarından alınan bilgilere göre ana kitleyi oluşturacak çiftçi sayıları ve bu çiftçiler tarafından işlenen arazi miktarları şarkı sözleri belirlenmiştir. Bunun sonucunda, ana kitleye Aydın ilinde 114, İzmir ilinde 134 ve Manisa ilinde ise 146 tarım işletmesi olmak üzere toplam 394 tarım işletmesi girmiştir. Daha sonra bu işletmeler küçük, orta ve büyük işletmeleri de temsil edebileceği düşüncesiyle toplam işletme arazisine göre, 20 dekara eşit veya 20 dekardan küçük (hayvancılık işletmeleri de bu gruba alınmıştır), 21-50 dekar ve 51 dekardan fazla işletme e-devlet arazisine sahip işletmeler şeklinde üç gruba ayrılmıştır. Her tabakadan örneğe giren işletme sayıları aşağıdaki formülhaberler kullanılarak, %20 hata payı ve %95 güven aralığı ile belirlenmiştir. Seçilen üç ilçede mevcut köyler arasından, ilçelerin seçimi aşamasında olduğu gibi, daha önce belirlenen sayıdaki köyler tesadüfi olarak seçilmiştir. Buradan hareketle, Aydın ilinde Çine ilçesine bağlı “Kargı ve Umur” köyleri, İzmir ilinde Torbalı ilçesine bağlı “Ahmetli, Demirci ve Çapak” köyleri, Manisa ilinde ise Turgutlu ilçesine bağlı “Çepnidere, Musacalı ve Sarıbey” köyleri araştırma kapsamına alınmıştır.