KIZ KALESİ HAKKINDA BİLGİ


KIZ KALESİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KIZ KALESİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KIZ KALESİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KIZ KALESİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KIZ KALESİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Mersin-Silifke yolu üzerinde, Mersin’e 50 km uzaklıkta bulunan ve yol boyunca 5-6 km devam eden antik Korykos şehrinin karşısında, denizin ortasındaki bir adanın üzerine kurulmuş kale. Evvelce buraya Elcusa denirdi. Kral Arhelaus’un yaptırdığı saray, kalenin içindedir.

Bu kale, Korykos şehrine denizden gelebilecek tehlikelere karşı inşâ edildi. Sekiz kule ile tahkim edilen kalenin en kuvvetli noktaları, kuzey ve güney uçlarındaki kulelerdedir. Kalenin bir cephesi 250 m uzunluğundadır.

Kale, Ermenilerin eline geçmişse de, sonra uzun yıllar Kıbrıs Krallarının elinde kalmıştır. Karamanoğlu İbrâhim Bey tarafından 1448’de zaptedilen kale, yeniden îmâr edilerek sağlamlaştırıldı. Bilâhare Osmanlılara geçti.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi