Klasik Türk Müziği


 Öncelikle biraz Klasik Türk Müziğinin geçmişinden bahsedelim. Klasik Türk Müziği geçmişte Osmanlı zamanında kullanılmaya başlamış ve Osmanlı döneminin değişmez ve ilk müzik dalı haline gelişmişti. Klasik Türk Müziği en önemli ve kalıcı değişimlerini Osmanlı döneminde yapmıştır. Bu müzik dalı kendi içerisinde oluşurken çeşitli evreler halinden büyük ölçüde değişime uğramıştır. Bunlar; oluşum dönemi, dönüşüm dönemi, klasik dönem, romantik dönem ve çağdaş dönemdir. Ülkemizde Osmanlı döneminde çok kullanılmış ve en önemli değişimlerini Osmanlı döneminde yapmış olan bu müzik dalı günümüz yıllarında pek rağbet görmemektedir. Klasik Tür Müziğinin öncüsü Farabi olarak kabul edilir. Farabi bu müziğin gelişiminde ve Osmanlı döneminde daha çok kullanılması için çok emek sarf etmiştir. Bu müzik türü Osmanlı devletinin birçok devletinde pek çok kişiyi etkilemiş ve Klasik Türk Müziği yaygın olarak kullanılmış hale gelmiştir. Daha önceleri sanat müziği olarak kullanılan bu müzik dalı Günümüzde yerini Türk Sanat Müziğine bırakmıştır. Günümüz şartlarına en yakın temsilcilerinden birisi Münir Nurettin Selçuktur. Münir Tür Sanat Müziğine çok emek vermiş ve günümüzde pek çok rağbet görmeyen bu müzik dalını genç yeteneklere sevdirmeye çalışmıştır.