KLORBENZEN HAKKINDA BİLGİ


KLORBENZEN HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KLORBENZEN HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KLORBENZEN HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KLORBENZEN HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KLORBENZEN HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Chlorobenzol, Fr. Chlorobenzéne, İng. Chlorobenzene. Benzenin türevlerinden olan organik bir bileşik. Renksiz, badem kokulu ve akışkan bir sıvıdır. Çeşitli organik bileşiklerin sentezinde bir başlangıç maddesi ve çözücü olarak kullanılır. Saf klorbenzen -45.6°C de donar, 132°C’de kaynar. Suda çözünmeyen ve sudan yoğun olan klorbenzen birçok organik sıvıda kolaylıkla çözünür.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi