KLOROFORM HAKKINDA BİLGİ


KLOROFORM HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KLOROFORM HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KLOROFORM HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KLOROFORM HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KLOROFORM HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Chloroform (n), Fr. Chloroforme (m), İng. Chloroform. Anestezik (uyuşturucu) etkisi olan bir kimyevî madde. Kimyâsal formülü CHCl3 olup, triklormeton da denir. Ağır, renksiz bir sıvı olup 61°C’de kaynar. Yoğunluğu 1,476 g/cm3tür. Kolay buharlaşır. Yağları çözer. Kimyâsal işlemlerde çok kullanılır.

Kloroformun kendisi yanmaz, fakat alev mecudiyetinde toksik bir gaz olan fosgene dönüşür. Kloroformun uyuşturma etkisi eterinkinin sekiz misli kadar olduğundan düşük konsantrasyonlarda kullanılır. Öldürücü dozu ile uyuşturucu dozu arasında büyük bir fark yoktur. Keza kloroformun, kan basıncını düşürmek, kalb ritmini bozmak, deri ve mukozaya zarar vermek gibi etkileri vardır. Uzun süre kloroform kullanmak komaya hattâ ölüme de götürebilir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi