KOCH BASİLİ HAKKINDA BİLGİ


KOCH BASİLİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KOCH BASİLİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KOCH BASİLİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KOCH BASİLİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KOCH BASİLİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Kochbarillus (m), Fr. Bacille (f) de Koch, İng. Mycobacteerium. Tuberculosis. Verem (tüberkülöz) hastalığının âmili. Aside ve alkaliye dirençli, çomak şeklinde olan basillerdir. 1882 senesinde Robert Koch tarafından keşfedildiği için Koch basili adı verilmiştir. 1,5-3,5 mikron uzunluğunda ve 0,3 mikron kalınlığında bir bakteridir. Gram boyası ile boyanabilir. Karanlıkta ve düşük ısıda uzun süre yaşayabilir. Güneş ışığına dayanamaz. Kaynar suda iki dakika içinde ölür. Bu basil, üreyebilmek için oksijene muhtaçtır. Başlıca üç tipi vardır: İnsan tipi (hominis), sığır tipi (bovin) ve kuş tipi (avium). İnsanlarda hastalık yapanları hominis ve bovin tipleridir. Uygun (Löenstein besi yeri) besiyerlerinde, üç haftada üremektedirler ve bu yolla hastalığın da kesin teşhisi konabilmektedir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi