KOÇİ BEY HAKKINDA BİLGİ


KOÇİ BEY HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KOÇİ BEY HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KOÇİ BEY HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KOÇİ BEY HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KOÇİ BEY HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Sultan Dördüncü Murâd ve kardeşi Sultan İbrâhim’e sunduğu risâleleri ile tanınan 17. yüzyıl Osmanlı devlet adamı. Asıl adı Mustafa olduğu söylenen Koçi Beyin doğum ve vefât tarihleri bilinmemektedir. Gençliğinde Rumeli’de Görice kasabasından devşirilerek Enderun Mektebine kabul edilen Koçi Bey, Sultan Birinci Ahmed (1603-1617)den sonra pâdişah olan Sultan Dördüncü Murâd (1623-1640) devrinde hasodaya alındı. Padişahın itimadını kazanarak musahibi oldu. Bu sıfatla Bağdat Seferine iştirak etti. Devlet idâresinde gördüğü yolsuzlukları rapor hâlinde pâdişaha arz etti (1631). Sultan Murâd’ın yerine geçen kardeşi Sultan İbrâhim’in de musâhip ve sırdaşı oldu. Ona da risâleler sundu (1640). Sultan İbrâhim’in son günlerinde veya hemen sonra emekliye ayrılarak Görice’ye gitti. Orada vefât edip, Plamet köyünde defnedildi.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi