KOFUL (VAKÜOL) HAKKINDA BİLGİ


KOFUL (Vaküol) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KOFUL (Vaküol) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KOFUL (Vaküol) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KOFUL (Vaküol) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KOFUL (Vaküol) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Vakuole (f), Fr. Vacuole (f), İng. Vacuole. Hücre sitoplazması içinde bulunan içleri sıvı, hava veya kısmen sindirilmiş besinle dolu olan boşluklara verilen ad. Kofullar, genelde su ve erimiş halde bulunan büyük moleküllü maddeler bakımından zengin bir sıvıyla doludur. Her koful, etrafındaki sitoplazmadan ince bir zarla ayrılır. Bitki hücrelerindeki kofullar, büyük ve az sayıdadır. Tek hücreli yaratıklardaki kofulların ise değişik vazifeleri vardır. Sindirim kofulları, boşaltım kofulları gibi. Boşaltım kofulları hücrenin bir nevi böbrek görevini yapar.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi