KÖKBACAKLILAR (RHIZOPODA) HAKKINDA BİLGİ


KÖKBACAKLILAR (Rhizopoda) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KÖKBACAKLILAR (Rhizopoda) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KÖKBACAKLILAR (Rhizopoda) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KÖKBACAKLILAR (Rhizopoda) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KÖKBACAKLILAR (Rhizopoda) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Wuszelfüsser (pl), Fr. Rhizopodes (pl), İng. Rhizopods. Bir hücreli hayvanlar (Protozoa) alt âleminin bir sınıfı. Kök biçiminde olan ve hareketlerini sağlayan yalancı ayak (Psödopot) denen protoplazma çıkıntılarıyla tanınırlar. Çoğunlukla denizlerde, tatlı sularda veya rutubetli topraklarda bulunurlar. Serbest veya asalak yaşayanları bulunduğu gibi, koloni teşkil edenleri de vardır. Eşeysiz çoğalırlar. Bir veya daha fazla nukleus (çekirdek) ihtiva ederler. Amipler, foraminiferler, güneş hayvancıkları ve ışınlılar olmak üzere dört takımıda incelenirler. (Bkz. Amip)

Kaynak Rehber Ansiklopedisi