KOMBİNASYON HAKKINDA BİLGİ


KOMBİNASYON HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KOMBİNASYON HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KOMBİNASYON HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KOMBİNASYON HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KOMBİNASYON HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Kombination, Fr. Combinaison, İng. Combination. Bir kümenin herhangi bir alt kümesi. n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinin herbirine bu kümenin r’li bir kombinasyonu denir. Kombinasyonların sayısı C (n,r) veya ( ) şeklinde gösterilir ve:

C (n, r) = () = n! / r! (n-r)!


formülü ile hesaplanır.


10 öğrenci arasından 3’er kişilik kaç grup yapılabilir


sorusunun cevâbı C(10,3)= ()= 10! / 3! 7!= 120’dir.

Örnek: Gelişigüzel 7 nokta kaç doğru, kaç üçgen belirtir?

Çözüm: İki noktadan bir doğru geçeceğinden 7 noktanın 2’li kombinasyonu kadar, (72)= 7!/2!5!= 21 tâne doğru belirtir. (73)= 7!/ 3! 4!= 35 tâne de üçgen belirtir.

Kombinasyonun özellikleri:

1. C(n,o)= C(n,n)= 1’dir.


2. C(n,1)= C(n,n-1)= n’dir.

3. C(n,r)= C(n,k) ise k= r veya h+r= n’dir.

C(7,2)= C(7,5), C(9,3)= C(9,6) gibi.

4.( ) + () + () + … + () = 2n dir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi