Kompozitörlük mesleği hakkında bilgi


Bu grup,sahne, film ve yayınlar için müzik programları seçen, sahne, müzikhol, konser salonu, sirk gibi yerlerde çeşitli beden hareketleri, akrobatik hareketler, hipnotizma veya hokkabazlık gibi gösteriler düzenleyen, halkı eğlendirici gösteriler düzenleyenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Kompozitörler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      Sahne, film ve yayınlar için müzik programları seçmek,

b)      Sahne, müzikhol, konser salonu, sirk gibi yerlerde çeşitli beden hareketleri,  akrobatik hareketleri, yapmak,

c)      Hipnotizma veya hokkabazlık gibi gösteriler düzenlemek,

d)      Halkı eğlendirecek tarzda gösteri ve numaralar, oyunlar yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.