Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni mesleği tanımı hakkında bilgi


TANIM

Hazır giyim üretiminde kullanılan makinelerin bakım ve onarımını yapan kişidir.

GÖREVLER         

–  Atölyede, üretim için kullanılan makineleri yerleşim planına göre düzenler,

–  Makinenin günlük, haftalık ve aylık periyodik bakımını yaparken, yağ değişimini ve gerekirse parça değişiminin yapılmasını sağlar,

–  Arızalı makineyi inceleyerek arıza tespitini yapar,

–  Makinedeki çeşitli ayarları (iğne-çağnoz ayarları) yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Tamir bakım araç gereçleri (tornavida, anahtar, pense, çekiç vb.)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım Teknisyeni olmak isteyenlerin;

–  Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,

–  Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,

–  Makine parçaları arasındaki ilişkiyi görebilen,

–  Göz ve elleri eşgüdümle kullanabilen,

–  Tamir işlerine karşı ilgi duyabilen,

–  Elleri ve gözleri sağlam,

–  Ayrıntıyı algılayabilme yeteneğine sahip,

–  Yaptığı işte dikkatli ve tedbirli olan

        kişiler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Konfeksiyon Makineleri Bakım ve Onarım Teknisyeni, görevini atölyede, gürültülü ve kapalı bir çalışma ortamında gerçekleştirir. Bakım teknisyenleri kişi ile değil direkt makine ile çalışırlar.

Çalışma ortamı genellikle tekstil firmaları olduğundan tozludur. Çalışılan ortamdaki havada boya zerrecikleri yoğun olarak bulunmaktadır. Bu ortamda çalışan kişi, boya zerreciklerinin yoğun olduğu havayı teneffüs etmektedir. Çalışırken meslektaşları ve diğer çalışanlarla iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

–  Tekstil sektöründeki en küçük işletmeden en büyük işletmede bulunan konfeksiyon makinelerin tamir ve bakımını üstlenecek teknisyenlere ihtiyaç duyulmaktadır.

–  Mesleki eğitimini tamamlamış kişiler özel sektörde Konfeksiyon Bakım ve Onarımcısı olarak çalışırlar.

–  Yüksek öğretimde bu mesleğin eğitimi verilmediğinden, büyük şehirlerde iş piyasasının (Tekstil) geniş olmasından dolayı iş bulma sıkıntısı yoktur.

–  Kendi işini kuracaklar için, işyeri kurma sermayesinin az olmasından (takım çantası yeterli) dolayı kişi kendi adına da serbest olarak çalışabilmektedir.

Bu mesleğin eğitimini veren okulun tek, mezun sayısının az olmasından dolayı öğrenciler daha mezun olmadan iş bulabilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;

Sadece; İstanbul Küçükçekmece Nahit Menteşe Endüstri Meslek Lisesi Konfeksiyon Makineleri Bakım ve Onarım bölümünde verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liselerinde bu isimde alan ve dal bulunmamakta olup, bu bölüme ait eğitim Makine Teknolojisi alanı Makine Bakım Onarım dalında ders konusu olarak verilmeye başlamıştır. Bu dala ait bilgi edinmek için bakınız genel eğitim-öğretim dosyaları. Bu dosyadaki eğitime ilişkin bilgiler değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine giriş için;

–  En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

–  Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekmektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim programında; genel kültür derslerinin yanında ikinci ve üçüncü yıl içerisinde ağırlıklı olarak Teknik Resim, Meslek Teknolojisi, Meslek Resmi, Elektrik-Elektronik Bilgisi, Otomatik Kontrol Sistemleri, Konfeksiyon Materyalleri gibi mesleki dersler yer almaktadır. Eğitim birinci ve ikinci yılda teorik olarak okulda, üçüncü yılda ise pratik dönem olarak işletmede verilmektedir. Mesleki eğitimde öğrencilere;  bölümde kullanılan araç gereçlerin tanınması, işe göre malzemenin seçilmesi, arızayı tespit etmek ve bu arızaya neden olan parçayı tamir ya da değiştirilmesi, makine ve teçhizatın bakımlı ve tedbirli kullanılması alışkanlığının kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Mesleğin eğitiminde ortak olarak alınan genel kültür dersleri;

Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Matematik, Biyoloji ve Sağlık Bilgisi, Fizik, Kimya, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, İnkılap Tarihi ve Milli Güvenlik Bilgisi dersleri verilmektedir.

İkinci ve üçüncü yılda okutulan meslek bilgisi derslerinde:

Teknik Resim, Meslek Teknolojisi, Meslek Resmi, Elektrik-Elektronik Bilgisi, Otomatik Kontrol Sistemleri, Konfeksiyon Materyelleri, Bilgisayar dersleri teorik olarak verilirken Atölye uygulamalı olarak yapılmaktadır.

Öğrenciler teorik eğitimlerini haftada iki gün eğitim kurumunda, uygulama eğitimini ise haftada üç gün işletmelerde görürler.

MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım bölümünden mezun olanlar; istedikleri takdirde Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Endüstriyel Kalıpçılık, Enerji, Gemi Makineleri, Gemi Makineleri (İşletme), Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim), Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Metalurji Malzeme, Otomotiv, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleşebilirler.

Sektörde ilerleme ve yükselme imkanı, kişinin yaptığı işte gösterdiği kapasite doğrultusundadır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

–  Üçüncü sınıfta uygulamalı eğitim aşamasında, (işletmede staj yaparken) asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere bir ücret alınır.

–  Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

–  Bütün öğrenci haklarından yararlanır.

–  Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.

–  Mesleki eğitim sonunda işe ilk başlayan kişiler asgari ücret düzeyinde ücret alabilmektedir.

–  Meslekte çalışma süresine ve tecrübeye göre veya kendi adına iş sahibi olma durumuna göre ve gösterdiği başarıya göre ücret değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

–  İlgili eğitim kurumları,

–  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.